Co-funded by:
Mentored by:

Raziskave v InnoRenew CoE

Raziskave v InnoRenew CoE so zasnovane interdisciplinarno. Prepričani smo, da morajo dobre rešitve, kakršne lahko zagotovimo z našim raziskovalnim delom, spodbudno učinkovati na različne družbene skupine, okolje in zdravje ljudi ter gospodarsko učinkovitost. InnoRenew CoE ima pet raziskovalnih skupin, ki jih podpirata skupini za znanost obdelave podatkov in za prenos tehnologij. Na spletni strani Zenodo objavljamo publikacije odprtega značaja. 

Raziskovalne skupine

Človekovo zdravje v grajenem okolju

Zagotavljanje zdravja ljudi, varnosti in dostopnosti je tesno povezano z grajenim okoljem.

Modifikacija lesa

Izboljšanje lastnosti, podaljševanje življenjske dobe in ustvarjanje novih funkcionalnosti z napredno obdelavo.

Kompoziti iz obnovljivih materialov

Ustvarjanje novih, na obnovljivih materialih zasnovanih in hibridnih materialov, ki podaljšajo življenjsko dobo izdelkov, povečajo njihovo funkcionalnost in ustvarjajo boljše izdelke za stavbe in za potrošnike.

Trajnostna gradnja z obnovljivimi materiali

Z uporabo lesa in ostalih obnovljivih materialov v kombinaciji z drugimi materiali ustvarjamo varne, okoljsko in družbeno odgovorne stavbe, ki koristijo vsem uporabnikom.

Informacijske in računalniške tehnologije na področju obnovljivih materialov in trajnostne gradnje

Z uporabo digitalnih tehnologij, BIM, optimizacijo, modeliranjem, senzorji ter z zbiranjem podatkov, upravljanjem in analizo izboljšujemo stavbe, proizvodnjo, varnost in dobro počutje.

Načrtovanje eksperimentov in analiza podatkov

Osmišljanje vpogleda v podatke in ugotavljanje v njih skritih spoznanj ter zagotavljanje varne, zanesljive in ustrezne analitike eksperimentov.

Prenos tehnologije

Zagotavljanje, da naše vrhunsko delo doseže široko in raznoliko občinstvo v šolah, znanstvenih skupnostih, industriji in javnosti.

Koordinator projekta: Stockholms universitet

Drevesna skorja kot obnovljiv vir za zaščito lesenih gradbenih materialov (BarkBuild)

Preberi več

Koordinator projekta: University of Göttingen, Department of Wood Biology and Wood Products

Nove metode za načrtovanje življenjske dobe lesa v leseni gradnji z izboljšanim vrednotenjem stroškov življenjskega cikla (WoodLCC)

Preberi več

Ekonomski, okoljski in družbeni vidiki predelave in rabe lesa in v njem vezanega ogljika

Preberi več

Povratna logistika biomase lesnih ostankov

Preberi več

Koordinator projekta: InnoRenew CoE

PROSTE CELICE – Inoviranje v polju med umetnostjo in znanostjo

Preberi več

KOORDINATOR PROJEKTA: NATAC BIOTECH SL

Kaskadna biorefinerija izdelkov iz oljčnih listov: od neuporabljene biomase v primarnem sektorju do prilagojenih rešitev za uporabo na mednarodnem trgu z visoko dodano vrednostjo (OLEAF4VALUE)

Preberi več

Optimizacija in napovedovanje napak v pristaniških logističnih procesih z uporabo umetne inteligence, procesnega rudarjenja in operacijskih raziskav

Preberi več

Modificirani nanodelci lignina za uporabo v kompozitnih embalažah na biološki osnovi (PACK-NIN)

Preberi več

Zelena sinteza trajnostne večnamenske biosestavine za nego kože (BIO4CARE)

Preberi več

Razvoj algoritmov večparametrske optimizacije za načrtovanje večnamenskih stavb

Preberi več

Novi pristopi modifikacije lesa za izboljšanje odpornosti lesa proti požaru (NOMOREFIRE)

Preberi več

KOORDINATOR PROJEKTA: Fakulteta za računalništvo in Informatiko, Univerza v Ljubljani

Teorija grafov in kombinatorično znanstveno računalništvo

Preberi več

Razumevanje higroskopskih lastnosti lesa skozi večnivojsko modeliranje

Preberi več

Primerjava metod eksperimentalne validacije zvočnega polja

Preberi več

Združitev kakovosti notranjega grajenega okolja in znanosti o gibanju z namenom celostne izboljšave šole

Preberi več

Dodajanje vrednosti stranskim proizvodom predelave konoplje z uporabo v kompozitih

Preberi več

Izboljšana kakovost notranjega okolja in uporaba obnovljivih materialov v notranjih prostorih za zmanjšanje stresa pri uporabnikih stavb

Preberi več

Vpliv mozničenih spojev na globalni dinamični odziv visokih lesenih objektov

Preberi več

KOORDINATOR PROJEKTA: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Metode univerzalnega oblikovanja starostnikom prijaznih bivanjskih prostorov (DESIRE)

Preberi več

KOORDINATOR PROJEKTA: INNORENEW COE

Avtonomno računalništvo na robu za spremljanje kakovosti zraka

Preberi več

VODILNA USTANOVA: Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, d. o. o.

Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij

Preberi več

Izboljšanje lastnosti nizkokakovostnega lesa z zgoščevanjem in uporabo naravnih polimerov

Preberi več

Fasadni premaz z UV-zaščito na osnovi bioogljika, ki zavira razgradnjo lesenih stavb (FAÇADE) 

Preberi več

KOORDINATOR PROJEKTA: UP FAMNIT

Funkcionalnost in Okoljska Ustreznost SIstemov zapiranJA vrat (FOUSIJA)

Preberi več

Izzivi pri optimizaciji verige vrednosti ostankov biomas

Preberi več

Inovacijske aktivnosti avstrijskih in slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi vrednosti

Preberi več

Vodja Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna

Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje (Pharaon)

Preberi več

Tehnologija lesnih sekancev na področju živinoreje z visoko rabo za izboljšanje kakovosti vode

Preberi več

Potresna analiza visokih lesenih zgradb

Preberi več

Razvoj multifunkcionalnih polisaharidnih kompozitnih nanodelcev za razkislinjenje, izboljšanje trdnosti in preprečevanje mikrobiološkega napada zgodovinskih artefaktov na osnovi celuloze

Preberi več

Selektivna ekstrakcija molekul z visoko vrednostjo za sektor specialnih kemikalij iz ostankov predelave lesa

Preberi več

Uporaba vprašalnikov za merjenje stališč in vedenj uporabnikov stavb

Preberi več

Razvoj aplikacije za zbiranje odsluženega lesa 2.0

Preberi več

Strategije za izboljšanje energijske učinkovitosti s temeljito prenovo stanovanjskih stavb

Preberi več

Percepcije o, veščine, zmožnosti in možnosti za udejanjanje okolju in človekovem zdravju prijaznih bivalnih okolij

Preberi več

Vodja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Podpiranje ključne vloge gozdno-lesnega sektorja v krožnem biogospodarstvu (WoodCircus)

Preberi več

Vodja RISE, Research Institute of Sweden

Dinamični odziv visokih lesenih zgradb pri uporabni obratovalni obtežbi (DynaTTB)

Preberi več

Vodja Institut za razvoj i međunarodne odnose

Spodbujanje novega in inovativnega pristopa k usposabljanju za uporabo ključnih tehnologij (BRACKET)

Preberi več

Vodja BRE - Building Research Establishment

Zagotavljanje »fingertip« znanja, ki omogoča določitev lastnosti lesa v odvisnosti od življenjske dobe (CLICKdesign)

Preberi več

Vodja M SORA

Les in leseni izdelki v življenjski dobi (WOOLF)

Preberi več

Percepcija in lastnosti bioarhitekture

Preberi več

Na sinhrotronu osnovana analiza zgoščenega lesa, impregniranega s strjevalnimi smolami

Preberi več

Kemična modifikacija kot zaščita lesa v morskem okolju pred morskimi lesnimi škodljivci

Preberi več

Spektroskopija in multivariatna analiza podatkov za nadzor kakovosti modificiranega lesa (MULTI-SPEC)

Preberi več

Optimizacija trajnostnih oskrbovalnih verig

Preberi več

Vodja UP IAM

Prehodnost v točkovno tranzitivnih grafih

Preberi več

Vodja ZVKDS

Zaščita bronastih spomenikov v spremenljivem okolju

Preberi več

Vodja TEKNOLOGISK INSTITUT

Razvoj novih uporabnih proteinov in bioaktivnih sestavin iz stranskih proizvodov predelave repičnih semen, oliv, paradižnika in agrumov za uporabo v hrani, kozmetiki, živalski hrani ter lepilih (Pro-Enrich)

Preberi več

Implementacija HI-FI zvočnih sistemov v brezžičnem omrežju (WI-FI-HI-FI)

Preberi več

Pametni sistem notranje razsvetljave za starejše (SHINE)

Preberi več

Razvoj aplikacije za zbiranje odsluženega lesa (RecAPPture)

Preberi več

Vodja ZAG

Ocena ekotoksičnosti izpustov pri požarih

Preberi več

Vodja UM

Razvoj vlaknenih plošč brez formaldehida

Preberi več

Vodja ZAG

Informacijsko modeliranje stavb

Preberi več

Vodja ZAG

Inovativni vezni členi za stavbe iz CLT

Preberi več

Vodja UP

Ergonomsko, prilagodljivo in aktivno pisarniško pohištvo

Preberi več

Vodja UP

Oživljanje tradicionalne industrije: model odprtega inoviranja v slovenskem pohištvenem sektorju

Preberi več

Vodja ZVKDS

Napredni materiali za ohranjanje kulturne dediščine

Preberi več

Vodja Fraunhofer WKI

Materiali za energijsko učinkovite stavbe

Preberi več

PRIJAVI SE V NAŠ NOVIČNIK

Spremljaj sveže novice našega raziskovalnega in inovativnega središča