Mentored by:

Raziskave v InnoRenew CoE

Raziskave na InnoRenew CoE so zasnovane interdisciplinarno. Prepričano smo, da so lahko dobre rešitve, ki jih pridobimo z našim raziskovalnim delom, le take, da pozitivno vplivajo na različne družbene skupine ter okolje in zdravje ljudi, so pa hkrati gospodarsko učinkovite. InnoRenew CoE ima pet raziskovalnih skupin, ki jih podpirata skupini za znanost obdelave podatkov in za prenos tehnologij.

Raziskovalne skupine

Človekovo zdravje v grajenem okolju

Zagotavljanje zdravja ljudi, varnosti in dostopnosti je tesno povezano z grajenim okoljem.

Modifikacija lesa

Izboljšanje lastnosti, podaljševanje življenjske dobe in ustvarjanje novih funkcionalnosti z napredno obdelavo.

Kompoziti iz obnovljivih materialov

Ustvarjanje novih, na obnovljivih materialih zasnovanih in hibridnih materialov, ki podaljšajo življenjsko dobo izdelkov, povečajo njihovo funkcionalnost in tvorijo boljše izdelke za stavbe in za potrošnike.

Trajnostna gradnja z obnovljivimi materiali

Razširitev in podpora restorativnemu oblikovanju za gradnjo stavb z uporabo obnovljivih materialov, kar prinaša ekonomske in družbene koristi ter koristi za uporabnike.

IKT na področju obnovljivih materialov in trajnostne gradnje

Uporaba IKT za interakcije med človekom in računalnikom ter za informacijsko obdelavo podatkov omogoča izboljšave industrijske predelave, lastnosti stavb in zadovoljstva uporabnikov

Načrtovanje eksperimentov in analiza podatkov

Osmišljanje vpogleda v podatke in ugotavljanje v njih skritih spoznanj ter zagotavljanje varne, zanesljive in ustrezne analitike eksperimentov.

Prenos tehnologije

Zagotavljanje tega, da naše najboljše delo doseže široko in raznoliko občinstvo v šolah, znanstvenih skupnostih, v industriji in v javnosti.

PRIJAVI SE V NAŠ NOVIČNIK

Spremljaj sveže novice našega raziskovalnega in inovativnega središča