Co-funded by:
Mentored by:

Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje (Pharaon)

  • SPORAZUM O DODELITVI SREDSTEV: 857188
  • NASLOV PROJEKTA:  Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje – pharaon
  • VODILNA INSTITUCIJA: Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna / de. Michael David Burnard (za InnoRenew CoE)
  • TRAJANJE: 1. 12. 2019 – 31. 05. 2024
  • SREDSTVA: 21.547.063,75 (3.531.875 EUR za InnoRenew CoE)
  • FINANCIRANJE: Obzorje 2020 (EU)
  • PARTNER IN KOORDINATOR PROJEKTA: Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna (Italija)
  • PARTNERJI:Hewlett Packard Italiana s.r.l. (Italija); Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza (Italija); UP Umana Persone (Italija); Co-Robotics S.r.l. (Italija); Orthokey Italia S.r.l. (Italija); Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región De Murcia (Španija); Servicio Murciano de Salud (Španija); Universidad Politécnica de Cartagena (Španija); My Energia Oner, S.l. (Španija); Consejeria De Igualdad y Politicas Sociales de la Junta de Andalucia (Španija); Universidad de Jaén (Španija); Fundación Ageing Social Lab (Španija); Robotnik Automation S.L.L. (Španija); Indra Sistemas, S.A. (Španija); Irmandade da Santa Casa da Misericordia da Amadora IPSS (Portugalska); Universidade da Beira Interior (Portugalska); Cáritas Diocesana de Coimbra (Portugalska); Universidade de Coimbra (Portugalska); Maastricht Instruments (Nizozemska); Roessingh Research and Development B.V. (Nizozemska); Stichting Nationaal Ouderenfonds (Nizozemska); Universiteit Twente (Nizozemska); AdSysCo B.V. (Nizozemska); InnoRenew CoE (Slovenija); Nacionalni inštitut za javno zdravje (Slovenija); Dom upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola (SIovenija); Ericsson Nikola Tesla d.d. (Hrvaška); Ascora GmbH (Nemčija); Stelar Security Technology Law Research UG (Nemčija); GIP Autonom’Lab (Francija); Information Catalyst for Enterprise Ltd. (UK); AGE Platform EURope (Belgija); Minds & Sparks GmbH (Avstrija); Domalys SAS (Francija); Glintt – Healthcare Solutions, S.A. (Portugalska); SenLab, družba za informacijsko tehnologijo, d. o. o. (Slovenija); Sentab Estonia OÜ (Estonija); Tallinna Tehnikaülikool (Estonija); DIN – Deutsches Institut für Normung e.V. (Nemčija); UNINFO – Associazione di Normazione Informatica (Italija)

Splošni cilj projekta pharaon je ustvariti resnično pametno in aktivno življenje za starajoče se prebivalstvo Evrope. Gradil bo na integriranih in visoko prilagodljivih ter interoperabilnih odprtih platformah, naprednih storitvah, napravah in orodjih, vključno z internetom stvari (IoT), umetno inteligenco, robotiko, računalništvom v oblaku (cloud computing), pametnimi prenosljivimi elektronskimi napravami, masovnimi podatki in pametno analitiko.

Interoperabilnost platforme se bo izvajala v ekosistemih in na platformah pharaon pa tudi na drugih standardiziranih platformah v zdravstvu in na drugih področij (energetika, promet in pametna mesta). Pharaon bo upošteval ustrezne standarde in s pomočjo dveh organov za standardizacijo, ki sta del projektnega konzorcija, k njim tudi prispeval. V projektu bodo sledili ključnim zahtevam in načelom, ki so jih zastavili strokovnjaki pri pharaonu, kot so varnost podatkov, kibernetska varnost, interoperabilnost in odprtost. Pharaon bo gradil na najsodobnejših razvitih obstoječih odprtih platformah in tehnologijah/orodjih, ki so prilagojeni potrebam uporabnikov in jih zagotavljajo partnerji projekta. Ti bodo implementirali »tehnologije v oblaku« (cloud technologies), tehnike umetne inteligence in tradicionalne algoritme za inteligentno analitiko masovnih podatkov. Uporabljal se bo uporabniško usmerjeni pristop. Projekt se bo razvijal skladno s povratnimi informacijami uporabnikov in z rezultati v okviru MAFEIP (Monitoring and Assessment Framework for the EURopean Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing), na podlagi česar so bo ocenjevalo učinek. Podatki iz obeh virov se bodo uporabljali pri iskanju inovativnih rešitev – bodisi posameznih rešitev bodisi rešitev, prikazanih v pilotnih raziskavah manjšega obsega.

Integrirane platforme pharaon bodo potrjene v dveh stopnjah, in sicer pri predhodni validaciji in pri obsežnejših pilotnih raziskavah, ki bodo izvedene na šestih različnih pilotnih mestih – v Murciji in Andaluziji (Španija), na Portugalskem, Nizozemskem, v Sloveniji in Italiji. Ekipa partnerjev bo na vsakem mestu skrbela za široko uporabnost in stabilen razvoj projekta. Za poenostavitev prilagajanja in integracije bo na voljo javno dostopna zbirka razvojnih orodij. Ta orodja in rezultati razširjanja/diseminacije bodo služili širjenju pridobljenega znanja za spodbujanje razvoja novih rešitev, podobnih projektu pharaon.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

InnoRenew CoE bo podpiral slovenski demonstracijski projekt, svetoval pri tehnični izvedbi skupne platforme in predlagal oblikovne in strukturne premisleke, namenjene integraciji IKT v grajeno okolje. InnoRenew CoE bo vodil delovni sklop 6 – Razvoj ekosistema, kjer bo načrtoval, uvajal in izvajal shemo financiranja za tretje stranke. Ta bo pokazala nadgradljivost in prilagodljivost platforme pharaon, tako da se jo bo povezalo z novimi in že obstoječimi rešitvami za testiranje in demonstracijo. InnoRenew CoE bo nacionalnim partnerjem zagotavljal tudi podporo pri poročanju, prispeval k demonstracijskemu sistemu pred analizo in po njej ter podprl določanje ustreznih nacionalnih in regionalnih iniciativ, povezanih s strategijami, usposabljanjem zaposlenih in visokošolskimi programi. Poleg tega bo sodeloval tudi pri mreženju in razširjanju rezultatov tako na nacionalni kot internacionalni ravni.  

Več informacij o projektu.