Co-funded by:
Mentored by:

Živi laboratorij InnoRenew

Živi laboratorij InnoRenew CoE je na uporabnika osredotočena organizacija, ki spodbuja kulturo odprtih inovacij in je idealna za razvoj novih vrednostnih verig in poslovnih modelov, ki ustrezajo zaznanim potrebam uporabnikov. Uporabniki so sestavni del razvojnega procesa živega laboratorija, saj s sodelovanjem v aktivnostih neposredno prispevajo k ustvarjanju vrednosti zase in druge uporabnike. Živi laboratorij bo svojim članom omogočal skupno/sodelovalno delo pri razvoju novih idej, izdelkov in storitev. Poleg tega jim bo omogočal sodelovanje in interakcijo z InnoRenew CoE in s partnerji projekta ter jim omogočal dostop do najnovejših raziskav in ugotovitev na relevantnem področju.

Pridruži se laboratoriju InnoRenew

Znanstvena odličnost

Živi laboratorij bo izboljšal znanstveno odličnost v Sloveniji na več področjih, ki so povezana z materiali iz obnovljivih virov:

lesni materiali gradbeništvo biologija polimeri družboslovje kulturna dediščina računalništvo matematika psihologija kineziologija modeliranje simulacije oblikovanje logistika vpeljava novosti ocene tveganj procesi odločanja upravljanje

Postani član

V Živem laboratoriju lahko sodelujejo tako zasebne in javne ustanove kot tudi posamezniki.

Razvijte nove ideje, izdelke in storitve

Vzpostavite mednarodno omrežje

Praktično usposabljanje in izmenjava zaposlenih

Sodelujte z ostalimi partnerji in člani