Co-funded by:
Mentored by:

Laboratoriji

Laboratorij za akustiko

Laboratorij za akustiko vsebuje vso opremo, ki jo potrebujemo pri izvajanju meritev na področju arhitekturne in gradbene akustike, obvladovanja hrupa, dinamične karakterizacije struktur in vibracij.

Laboratorij za karakterizacijo

Laboratorij za karakterizacijo omogoča določanje morfoloških, fizikalno-kemijskih in reoloških lastnosti materialov pretežno biotskega izvora.

Laboratorij za kompozite

Laboratorij za kompozite vključuje opremo, ki omogoča izdelavo na biomaterialih temelječih kompozitov.

Laboratorij za napredne proizvodne tehnologije in digitalno preobrazbo

Laboratorij za napredne proizvodne tehnologije je tehnološko vozlišče, ki zagotavlja znanstveno podporo širokemu spektru podjetij, pri njihovem prilagajanju na industrijo 4.0.

Laboratorij za raziskovanje zdravja ljudi

Laboratorij za raziskovanje zdravja ljudi je namenjen proučevanju dobrega počutja in odzivov ljudi na različna bivalna okolja.

Laboratorij za mikroskopiranje

Laboratorij za mikroskopiranje ima mikroskope in naprave za pripravo vzorcev za analizo na mikro- in nanoravni.

Laboratorij za fizikalna testiranja

Laboratorij za fizikalna testiranja omogoča ocenjevanje statičnega, dinamičnega in leznega obnašanja elastičnih, plastičnih in viskoelastičnih materialov ter testiranje zgradb na kraju samem.

Mizarska delavnica

Delavnica za obdelavo lesa, ki omogoča pripravo, kondicioniranje ter shranjevanje testnih vzorcev in prototipov znanstvenih instrumentov, opravlja storitve za druge laboratorije.

Laboratorij za žive inženirske materiale

V laboratoriju za žive inženirske materiale uporabljamo biomimetična načela za razvoj novih ali modifikacijo obstoječih materialov.