Co-funded by:
Mentored by:

Inštitut

Center odličnosti InnoRenew CoE je neodvisni raziskovalni inštitut, ki je bil ustanovljen leta 2017 na podlagi projekta InnoRenew CoE.

V InnoRenew CoE se ukvarjamo z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje ter vpeljavo znanstvenih dognanj v industrijsko prakso. Pri tem se posebej posvečamo inovacijskemu in interdisciplinarnemu proučevanju lesa in njegove uporabe.

Raznovrstna znanja mednarodne ekipe naših strokovnjakov in znanstvenikov se poleg tega povezujejo v Živem laboratoriju, kjer so na voljo vsem, ki bi jih pri svojem delu ali načrtih potrebovali.

Vizija

Vizija InnoRenew CoE je biti vodilni v svetu na področju interdisciplinarne znanosti o grajenem okolju in zgled za mednarodno raziskovalno odličnost, sodelovanje z industrijo in vključevanje javnosti.

Poslanstvo

 

Poslanstvo InnoRenew CoE je pridobiti nova znanja s področja na naravi temelječih rešitev, zlasti z uporabo lesa, ki spodbujajo in pospešujejo sprejemanje regenerativne trajnosti, z:

 • napredkom na področju razvoja materialov in njihove obdelave za optimizacijo učinkovitosti in pridobivanje znanja,
 • inženirskimi živimi materiali, ki izkoriščajo delovanje in zmožnosti živih organizmov,
 • oblikovalskimi rešitvami za izboljšanje zdravja in trajnostnosti, ki temeljijo na restorativnem okoljskem in ergonomskem oblikovanju (REED).

Napredek na teh področjih bo prispeval k večji trajnostnosti gozdov, bolj zdravem grajenem okolju in rasti v gozdarstvu in lesarstvu.

Glavni raziskovalni področji

Modifikacija lesa

(Hidro)termična, kemična in biotehnološka obdelava lesa povečuje obstojnost lesa in širi spekter njegove uporabe tako pri proizvodnji različnih izdelkov kot v netradicionalni uporabi lesa.

Restorativno okoljsko in ergonomsko oblikovanje (REED)

Sistem oblikovanja REED (ang. »restorative environmental and ergonomic design«) temelji na uporabi naravnih virov in ustvarjanju ergonomsko oblikovane, dostopne, prilagodljive in trajnostne gradnje. Ugodno deluje na zdravje in počutje ljudi, obenem pa skrbi za obnavljanje narave in skladno sobivanje človeka z okoljem in družbo.

Vodilne vrednote CoE

Vključenost in raznovrstnost

Gradimo na vključenosti in raznovrstnosti, kar nam omogoča osebnosti razvoj, ustvarjalnost in uresničevanje idej.

Trajnostnost

Verjamemo, da bodo ohranjanje narave, upravljanje z okoljem in trajnostni razvoj spodbudili človeku in naravi prijazen gospodarski in družbeni napredek.

Integriteta

Skrbimo za osebno integriteto in integriteto pri delovanju, da zagotovimo spoštovanje in dostojanstvo na lastnem inštitutu in v odnosu do naših partnerjev, sodelavcev ter skupnosti.

Prizadevanje za odličnost

Na vseh področjih – v znanosti, industriji in skupnosti – si prizadevamo za odličnost, da bi k svetovni problematiki obnovljivosti in trajnostnosti prispevali inovativne rešitve.

Odprta znanost

Zavezani smo odprti znanosti in vključevanju v brezplačno globalno izmenjavo znanja, k čemur prispevamo z odprtodostopnimi objavami in razširjanjem naših raziskav in rezultatov

Amina Selmanović

Raziskovalna asistentka

Ryszard Jakub Sandak

Tehnik

Valentina Hribljan

Raziskovalka

Mihael Berčič

Tehnik

Anja Černoša

Raziskovalka

Wojciech Pajerski

Raziskovalec

Mohammad Derikvand

Raziskovalec

Sonja Jantar

Strokovna sodelavka za administrativno vodenje projektov

Bogdan Božac

Pomočnik direktorice

Cuauhtli Campos

Raziskovalni asistent

Karen Butina Ogorelec

Raziskovalka

Ana Gubenšek

Raziskovalna asistentka

Urban Kavka

Raziskovalni asistent

Martina Vrhovnik

Raziskovalna asistentka

Nataša Bubnič

Strokovna sodelavka za človeške vire

Daša Majcen

Raziskovalka

Richard Acquah

Raziskovalni asistent

Sasikala Perumal

Strokovna sodelavka za lekturo in tehnik

Albert Kravos

Raziskovalni asistent

Mariem Zouari

Raziskovalna asistentka

Lei Han

Raziskovalni asistent

Mateja Erce Paoli

Raziskovalna asistentka

Niki Hrovatin

Raziskovalni asistent

Silva Poropat Cek

Strokovna sodelavka za računovodstvo in finance

Miladin Jokić

Upravnik premoženja

Kaja Kastelic

Raziskovalna asistentka

René Alexander Herrera Díaz

Raziskovalec

Nejc Šarabon

Znanstveni svetnik

Edit Földvári-Nagy

Raziskovalna asistentka in tehnik

Rok Prislan

Vodja raziskovalnega oddelka - Stavbe

Josip Dijanić

Tehnik

Zijada Adembegović Hujdurović

Raziskovalna asistentka

Barbara Kotrle

Vodja kabineta direktorice

Nežka Sajinčič

Raziskovalna asistentka

Faksawat Poohphajai

Raziskovalna asistentka

Gertrud Fábián

Strokovna sodelavka za informacijsko tehnologijo

Vesna Starman

Raziskovalna asistentka

Jaka Gašper Pečnik

Raziskovalec

Rudi Grahek

Tehnik – strojništvo

Balázs Dávid

Raziskovalec

Michael Mrissa

Raziskovalec

László Hajdu

Raziskovalec

Matthew Schwarzkopf

Raziskovalec

Aarne Johannes Niemelä

Raziskovalni asistent

Marica Mikuljan

Raziskovalna asistentka

Miklós Krész

Vodja raziskovalnega oddelka - Obdelava informacij

Aleksandar Tošić

Raziskovalec

Alijana Batič

Strokovna sodelavka za administrativno vodenje projektov

Eva Prelovšek Niemelä

Vodja raziskovalnega oddelka - Kreativnost & družba

Tine Šukljan

Vodja tehničnega oddelka

Tamara Turk

Strokovna sodelavka za računovodstvo in finance

Črtomir Tavzes

Raziskovalec

Jakub Sandak

Namestnik direktorice in vodja raziskovalnega oddelka - Napredne proizvodne tehnologije

Anna Sandak

Namestnica direktorice in vodja raziskovalnega oddelka - Materiali

Lea Primožič

Strokovna sodelavka za stike z javnostjo

Amy Simmons

Strokovna sodelavka za stike z javnostjo

Mike Burnard

Namestnik direktorice

Ana Slavec

Raziskovalka

Andreja Kutnar

Direktorica

Naši ustanovitelji

Organiziranost zavoda

Skupščina ustanoviteljev

Skupščina ustanoviteljev odloča o pomembnih strateških odločitvah.

Svet zavoda

Svet zavoda je organ upravljanja, ki nadzira strateške in investicijske odločitve.

Direktor

Direktor upravlja delovni proces, pripravlja strateško načrtovanje in skrbi za izvedbo organizacijskih usmeritev.

Direktorica: Andreja Kutnar

Strokovni svet

Strokovni svet svetuje pri razvoju strategij in znanstvenih izzivih.
Člani strokovnega sveta:

Živi laboratorij InnoRenew CoE

Živi laboratorij InnoRenew CoE povezuje znanstvenike, raziskovalce, strokovnjake, predstavnike družbe, podjetij in drugih raziskovalnih ustanov ter uporabnike, da bi lahko učinkovito razvijali in vrednotili ideje, izdelke ali storitve.

Več o Živem laboratoriju InnoRenew CoE

Glavne aktivnosti InnoRenew CoE:

 • M72.1 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
 • M72.110 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
 • M72.190 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
 • M72.200 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

Ponosni smo, da je InnoRenew CoE:

 • član organizacije InnovaWood
 • pridruženi član inštituta European Forest Institute
 • kontaktna točka mreže EURAXESS
 • član Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva, Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL)
 • član Slovenskega inštituta za standarizacijo
 • član Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo)
 • član zveze Woodrise Alliance
 • partnerji Novega evropskega Bauhausa
 • član Wood4Bauhaus Alliance
 • član Built4People – People-centric sustainable built environment
 • član Gospodarske zbornice Slovenija
 • član Slovenske skupnosti odprte znanosti
 • član Združenja delodajalcev Slovenije

 

PRIJAVI SE V NAŠ NOVIČNIK

Spremljaj sveže novice našega raziskovalnega in inovativnega središča