Mentored by:

Vizija InnoRenew CoE je na svetovni ravni postati vodilna inštitucija na področju raziskovanja obnovljivih materialov in trajnostne gradnje, ter vpeljavi tega v industrijsko prakso. S tem bo InnoRenew CoE postal zgled za odličnost v mednarodnih raziskavah, za podporo gospodarstvu in za ozaveščanje in vključevanje javnosti v svoje aktivnosti.

Poslanstvo InnoRenew CoE je z interdisciplinarnimi raziskavami nadgrajevati najsodobnejše izsledke in dosegati znanstveno in inovacijsko odličnost, ter predvsem vzpodbuditi napredek na dveh glavnih raziskovalnih področjih.

Glavni raziskovalni področji

Modifikacija lesa

(Hidro)termična, kemična in biotehnološka obdelava lesa za večjo trajnost, za povečanje spektra uporabe v raznolikih izdelkih ter za netradicionalne uporabe lesa.

Restorativno okoljsko in ergonomsko oblikovanje (REED) 

(ang. »restorative environmental and ergonomic design«, REED) – sistem oblikovanja, ki ustvarja ergonomsko, dostopno, prilagodljivo in trajnostno gradnjo, ki pozitivno vpliva na človekovo zdravje, na okolje in družbo, ter temelji na uporabi naravnih virov.

Vodilne vrednote CoE

Vključenost in raznolikost

Vključenost in raznolikost ustvarjata kulturo, ki podpira razvoj idej in ljudi.

Trajnost

Trajnost okolja, gospodarstva in družbe.

Integriteta

Integriteta delovanja za zagotavljanje spoštovanja in dostojanstva naših zaposlenih, partnerjev in celotne družbe.

Stremenje k odličnosti

S stremenjem k odličnosti v vseh dejavnostih bo InnoRenew CoE ustvarjal veliko dobrobit za družbo.

Nastja Podrekar

Raziskovalna asistentka

Matthew Schwarzkopf

Raziskovalec

Aarne Johannes Niemelä

Raziskovalni asistent

Aleš Oven

Raziskovalni asistent

Marica Mikuljan

Raziskovalna asistentka

Václav Sebera

Raziskovalec

Iztok Šušteršič

Trajnostna gradnja z obnovljivimi materiali

Muhammad Awais

Raziskovalni asistent

Miklós Krész

Informacijska in računalniška tehnologija

Aleksandar Tošić

Raziskovalni asistent

Jerneja Svanjak

Človeški viri - kadrovska služba

Alijana Batič

Vodenje projektov - administrativna podpora

Marko Posavčević

Raziskovalni asistent

Eva Prelovšek Niemelä

Raziskovalka

Nataša Škorja Djikanović

Računovodja

Jure Pohleven

Raziskovalec

Dean Lipovac

Raziskovalni asistent

Franci Demšar

Raziskovalec

Tine Šukljan

Specialist informacijske tehnologije (vodja enote)

Tamara Turk

Računovodja

Črtomir Tavzes

Raziskovalec

Jan Weckendorf

Raziskovalec

Jakub Sandak

Raziskovalec

Anna Sandak

Raziskovalka

Lea Primožič

Stiki z javnostmi

Amy Simmons

Raziskovalna asistentka

Mike Burnard

Namestnik direktorice

Ana Slavec

Svetovalka za statistiko

Barbara Rovere

Raziskovalna asistentka in vodja projektov

Kelly Peeters

RAZISKOVALKA

Andreja Kutnar

Direktorica

Eric Hansen

Svetovni strokovnjaki

Callum Hill

Svetovni strokovnjaki

Holger Militz

Svetovni strokovnjaki

Naši ustanovitelji

Organiziranost zavoda

Skupščina ustanoviteljev

Ustanovitelji, ki odločajo o pomembnih strateških in investicijskih odločitvah.

Svet zavoda

Redno vodenje in nadzor nad strateškimi in investicijskimi odločitvami.

Direktor

Vsakodnevno upravljanje delovnega procesa, strateško načrtovanje in izvajanje organizacijskih usmeritev.

Direktorica Andreja Kutnar

Strokovni svet

Znanstveni nasveti in razvoj strategij.

Živi laboratorij InnoRenew

Povezovanje predstavnikov družbe, javnosti, podjetij in ostalih raziskovalnih institucij, razvoj idej in potrjevanje konceptov.

Več o Živem laboratoriju InnoRenew

Primarne aktivnosti

  • M72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
  • M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
  • M72.19 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
  • M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

InnoRenew CoE je ponosen član:

  •  organizacije InnovaWood
  • zlati član društva Forest Product Society
  • pridruženi član inštituta European Forest Institute
  • kontaktna točka mreže EURAXESS

 

PRIJAVI SE V NAŠ NOVIČNIK

Spremljaj sveže novice našega raziskovalnega in inovativnega središča