Co-funded by:
Mentored by:

Center odličnosti InnoRenew CoE je neodvisni raziskovalni inštitut, ki je bil ustanovljen leta 2017 na podlagi projekta InnoRenew CoE.

V InnoRenew CoE se ukvarjamo z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje ter vpeljavo znanstvenih dognanj v industrijsko prakso. Pri tem se posebej posvečamo inovacijskemu in interdisciplinarnemu proučevanju lesa in njegove uporabe.

Raznovrstna znanja mednarodne ekipe naših strokovnjakov in znanstvenikov se poleg tega povezujejo v Živem laboratoriju, kjer so na voljo vsem, ki bi jih pri svojem delu ali načrtih potrebovali.

 

Vizija

Eden ključnih izzivov današnje družbe in temelj trajnostnega razvoja je uporaba in predelava obnovljivih materialov. Kateri so ti materiali? Kako in s kakšno tehnologijo jih lahko (ponovno) uporabimo? Kako vplivajo na človeka in okolje? In  koliko so učinkoviti v gospodarstvu?

Odgovore na vprašanja lahko prinesejo le predano znanstveno delo, ustvarjalnost, prodorna inovativnost in sodelovanje z gospodarstvom.

Tako pot smo si začrtali tudi pri InnoRenew CoE. Naša vizija je, da na tem področju postanemo vodilna ustanova na svetu in zgled odličnosti za mednarodno raziskovanje, podporo gospodarstvu ter za ozaveščanje javnosti in njeno vključevanje v raziskovalno dejavnost.

 

Poslanstvo

Naše poslanstvo je nadgrajevanje najsodobnejših znanstvenih in gospodarskih izsledkov z interdisciplinarnimi raziskavami ter prizadevanje za znanstveno in inovacijsko odličnost. Pri tem napredek še posebej spodbujamo na dveh osrednjih področjih našega raziskovanja.

Glavni raziskovalni področji

Modifikacija lesa

(Hidro)termična, kemična in biotehnološka obdelava lesa povečuje obstojnost lesa in širi spekter njegove uporabe tako pri proizvodnji različnih izdelkov kot v netradicionalni uporabi lesa.

Restorativno okoljsko in ergonomsko oblikovanje (REED)

Sistem oblikovanja REED (ang. »restorative environmental and ergonomic design«) temelji na uporabi naravnih virov in ustvarjanju ergonomsko oblikovane, dostopne, prilagodljive in trajnostne gradnje. Ugodno deluje na zdravje in počutje ljudi, obenem pa skrbi za obnavljanje narave in skladno sobivanje človeka z okoljem in družbo.

Vodilne vrednote CoE

Vključenost in raznovrstnost

Okolje, ki gradi na vključenosti in raznovrstnosti, omogoča osebnostni razvoj, ustvarjalnost in uresničevanje idej.

Trajnost

Ohranjanje narave ter trajnostni razvoj gospodarstva in družbe pomenita skrb za okolje, solidarnost in človeku prijazen gospodarski ter družbeni napredek.

Integriteta

Zagotavljanje spoštovanja in dostojanstva zaposlenim, partnerjem in širši družbi omogoča osebno integriteto in integriteto delovanja.

Prizadevanje za odličnost

Odličnost na vseh področjih – znanstvenem, gospodarskem, poslovnem, uporabniškem, okoljskem –, za katero si prizadeva InnoRenew CoE, bogati družbo.

Tim Mavrič

Raziskovalni asistent

Diego De Leo

Višji raziskovalni svetovalec

Nežka Sajinčič

Raziskovalna asistentka

Faksawat Poohphajai

Raziskovalna asistentka

Patricija Bembič

Računovodja

Veerapandian Ponnuchamy

Raziskovalec

Roberto Biloslavo

Vodja enote za prenos tehnologije

Gertrud Fábián

Administratorka informacijske tehnologije

Tatiana Abaurre Alencar Gavric

Raziskovalna asistentka

Igor Gavrić

Raziskovalec

Kim Turk Mehes

vodja Živega laboratorija in svetovalka za politike

Vesna Starman

Raziskovalna asistentka

Liz Dickinson

Vodja projektov in lektorica angleških besedil

Manca Drobne

Vodenje projektov

Laetitia Marrot

Raziskovalka

Jaka Gašper Pečnik

Raziskovalni asistent

Rudi Grahek

Tehnik – strojništvo

David B. DeVallance

Kompoziti iz obnovljivih materialov

Erwin M. Schau

Raziskovalec

Sašo Vozel

Raziskovalni asistent

Julija Uršič

Lektorica

Balázs Dávid

Raziskovalni asistent

Michael Mrissa

Raziskovalec

László Hajdu

Raziskovalni asistent

Nastja Podrekar

Raziskovalna asistentka

Matthew Schwarzkopf

Raziskovalec

Aarne Johannes Niemelä

Raziskovalni asistent

Aleš Oven

Raziskovalni asistent

Marica Mikuljan

Raziskovalna asistentka

Václav Sebera

Raziskovalec

Iztok Šušteršič

Trajnostna gradnja z obnovljivimi materiali

Miklós Krész

Informacijska in računalniška tehnologija

Aleksandar Tošić

Raziskovalni asistent

Jerneja Svanjak

Človeški viri - kadrovska služba

Alijana Batič

Vodenje projektov - administrativna podpora

Eva Prelovšek Niemelä

Raziskovalka

Nataša Škorja Djikanović

Računovodkinja

Dean Lipovac

Raziskovalni asistent

Franci Demšar

Raziskovalec

Tine Šukljan

Specialist informacijske tehnologije (vodja enote)

Tamara Turk

Računovodja

Črtomir Tavzes

Raziskovalec

Jakub Sandak

Raziskovalec

Anna Sandak

Modifikacija lesa

Lea Primožič

Stiki z javnostmi

Amy Simmons

Raziskovalna asistentka

Mike Burnard

Namestnik direktorice

Ana Slavec

Svetovalka za statistiko

Barbara Rovere

Raziskovalna asistentka in vodja projektov

Kelly Peeters

RAZISKOVALKA

Andreja Kutnar

Direktorica

Eric Hansen

Svetovni strokovnjak

Callum Hill

Svetovni strokovnjak

Holger Militz

Svetovni strokovnjak

Naši ustanovitelji

Organiziranost zavoda

Skupščina ustanoviteljev

Skupščina ustanoviteljev odloča o pomembnih strateških odločitvah.

Svet zavoda

Svet zavoda je organ upravljanja, ki nadzira strateške in investicijske odločitve.

Direktor

Direktor upravlja delovni proces, pripravlja strateško načrtovanje in skrbi za izvedbo organizacijskih usmeritev.

Direktorica: Andreja Kutnar

Strokovni svet

Strokovni svet svetuje pri razvoju strategij in znanstvenih izzivih.
Člani strokovnega sveta:

Živi laboratorij InnoRenew CoE

Živi laboratorij InnoRenew CoE povezuje znanstvenike, raziskovalce, strokovnjake, predstavnike družbe, podjetij in drugih raziskovalnih ustanov ter uporabnike, da bi lahko učinkovito razvijali in vrednotili ideje, izdelke ali storitve.

Več o Živem laboratoriju InnoRenew CoE

Glavne aktivnosti InnoRenew CoE:

  • M72.1 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
  • M72.110 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
  • M72.190 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
  • M72.200 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

Ponosni smo, da je InnoRenew CoE:

  • član organizacije InnovaWood
  • bronasti član društva Forest Product Society
  • pridruženi član inštituta European Forest Institute
  • kontaktna točka mreže EURAXESS
  • član mednarodnega združenja za gradnjo s konopljo International Hemp Building Association
  • član mednarodnega sveta za NIR spektroskopijo International Council of Near Infrared Spectroscopy

 

PRIJAVI SE V NAŠ NOVIČNIK

Spremljaj sveže novice našega raziskovalnega in inovativnega središča