Co-funded by:
Mentored by:

Inštitut

Center odličnosti InnoRenew CoE je neodvisni raziskovalni inštitut, ki je bil ustanovljen leta 2017 na podlagi projekta InnoRenew CoE.

V InnoRenew CoE se ukvarjamo z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje ter vpeljavo znanstvenih dognanj v industrijsko prakso. Pri tem se posebej posvečamo inovacijskemu in interdisciplinarnemu proučevanju lesa in njegove uporabe.

Raznovrstna znanja mednarodne ekipe naših strokovnjakov in znanstvenikov se poleg tega povezujejo v Živem laboratoriju, kjer so na voljo vsem, ki bi jih pri svojem delu ali načrtih potrebovali.

 

Vizija

InnoRenew CoE vidi rešitve za podnebno krizo v znanosti, ki se posveča stavbam in materialom, kljub temu pa številni izzivi ostajajo: upoštevanje vidika trajnostnosti pri gradnji, obratovanju in uporabi stavb; optimiziranje obnovljivih materialov; razumevanje človeških vzorcev vedenja v okviru grajenega okolja; izboljšanje počutja prebivalcev in povečanje družbene kohezije.

Obravnavanje teh izzivov na podlagi interdisciplinarne znanosti nam bo omogočilo ustvariti trajnostno in zdravo grajeno okolje, ki bo upoštevalo tudi naraščajoče potrebe družbe po naprednih tehnikah za obnovo in gradnjo.

Uspeh teh prizadevanj se bo gradil na temelju znanstvenega dela v InnoRenew CoE, kreativnosti, inovativnosti, sodelovanja z industrijo in vključevanja družbe.

Naša vizija je, da na področju interdisciplinarne znanosti, ki obravnava grajeno okolje, postanemo vodilna ustanova na svetu in zgled odličnosti za mednarodno raziskovanje, sodelovanje z gospodarstvom in vključevanje javnosti.

 

Poslanstvo

Poslanstvo InnoRenew CoE je nadgrajevanje najsodobnejših znanstvenih in gospodarskih izsledkov z interdisciplinarnimi raziskavami ter prizadevanje za znanstveno in inovacijsko odličnost, in to še posebej na dveh osrednjih področjih našega raziskovanja: pri modifikaciji lesa in pri restorativnem okoljskem in ergonomskem oblikovanju (REED).

Glavni raziskovalni področji

Modifikacija lesa

(Hidro)termična, kemična in biotehnološka obdelava lesa povečuje obstojnost lesa in širi spekter njegove uporabe tako pri proizvodnji različnih izdelkov kot v netradicionalni uporabi lesa.

Restorativno okoljsko in ergonomsko oblikovanje (REED)

Sistem oblikovanja REED (ang. »restorative environmental and ergonomic design«) temelji na uporabi naravnih virov in ustvarjanju ergonomsko oblikovane, dostopne, prilagodljive in trajnostne gradnje. Ugodno deluje na zdravje in počutje ljudi, obenem pa skrbi za obnavljanje narave in skladno sobivanje človeka z okoljem in družbo.

Vodilne vrednote CoE

Vključenost in raznovrstnost

Gradimo na vključenosti in raznovrstnosti, kar nam omogoča osebnosti razvoj, ustvarjalnost in uresničevanje idej.

Trajnostnost

Verjamemo, da bodo ohranjanje narave, upravljanje z okoljem in trajnostni razvoj spodbudili človeku in naravi prijazen gospodarski in družbeni napredek.

Integriteta

Skrbimo za osebno integriteto in integriteto pri delovanju, da zagotovimo spoštovanje in dostojanstvo na lastnem inštitutu in v odnosu do naših partnerjev, sodelavcev ter skupnosti.

Prizadevanje za odličnost

Na vseh področjih – v znanosti, industriji in skupnosti – si prizadevamo za odličnost, da bi k svetovni problematiki obnovljivosti in trajnostnosti prispevali inovativne rešitve.

Odprta znanost

Zavezani smo odprti znanosti in vključevanju v brezplačno globalno izmenjavo znanja, k čemur prispevamo z odprtodostopnimi objavami in razširjanjem naših raziskav in rezultatov

Bogdan Božac

Pomočnik direktorice

Cuauhtli Campos

Raziskovalni asistent

Karen Butina Ogorelec

Raziskovalka

Ana Gubenšek

Raziskovalna asistentka

Urban Kavka

Raziskovalni asistent

Martina Vrhovnik

Raziskovalna asistentka

Nataša Bubnič

Kadrovska služba

Daša Majcen

Raziskovalka

Richard Acquah

Raziskovalni asistent

Sasikala Perumal

Labaratorijska tehnica

Albert Kravos

Raziskovalni asistent

Mariem Zouari

Raziskovalna asistentka

Tania Langella

Raziskovalka

Lei Han

Raziskovalni asistent

Jan Včelák

Raziskovalec

Matic Sašek

Raziskovalni asistent

Mateja Erce

Raziskovalna asistentka

Niki Hrovatin

Raziskovalni asistent

Silva Poropat Cek

Računovodkinja

Miladin Jokić

Upravnik stavbe, tehnična podpora

Kaja Kastelic

Raziskovalna asistentka

René Alexander Herrera Díaz

Podoktorski raziskovalec

Nejc Šarabon

Vodja skupine Zdravje

Edit Földvári-Nagy

Laboratorijska tehnica

Rok Prislan

Vodja skupine - Stavbe

Josip Dijanić

Tehnik

Zijada Adembegović Hujdurović

Raziskovalna asistentka

Barbara Kotrle

Administrativna podpora

Jure Žitnik

Raziskovalni asistent

Darjan Smajla

Raziskovalec

Tim Mavrič

Raziskovalni asistent

Nežka Sajinčič

Raziskovalna asistentka

Faksawat Poohphajai

Raziskovalna asistentka

Gertrud Fábián

Administratorka informacijske tehnologije

Vesna Starman

Raziskovalna asistentka

Jaka Gašper Pečnik

Raziskovalni asistent

Rudi Grahek

Tehnik – strojništvo

Erwin M. Schau

Raziskovalec

Balázs Dávid

Raziskovalec

Michael Mrissa

Raziskovalec

László Hajdu

Raziskovalni asistent

Nastja Podrekar Loredan

Raziskovalna asistentka

Matthew Schwarzkopf

Raziskovalec

Aarne Johannes Niemelä

Raziskovalni asistent

Aleš Oven

Raziskovalni asistent

Marica Mikuljan

Raziskovalna asistentka

Miklós Krész

Vodja skupine - Obdelava informacij

Aleksandar Tošić

Raziskovalec

Alijana Batič

Vodenje projektov – infrastruktura

Eva Prelovšek Niemelä

Raziskovalka

Nataša Škorja Djikanović

Računovodja

Dean Lipovac

Raziskovalni asistent

Tine Šukljan

Specialist informacijske tehnologije (vodja enote)

Tamara Turk

Računovodja

Črtomir Tavzes

Raziskovalec

Jakub Sandak

Vodja skupine - Napredne proizvodne tehnologije

Anna Sandak

Vodja skupine - Materiali

Lea Primožič

Stiki z javnostmi

Amy Simmons

Raziskovalna asistentka

Mike Burnard

Namestnik direktorice

Ana Slavec

Svetovalka za statistiko

Kelly Peeters

RAZISKOVALKA

Andreja Kutnar

Direktorica

Naši ustanovitelji

Organiziranost zavoda

Skupščina ustanoviteljev

Skupščina ustanoviteljev odloča o pomembnih strateških odločitvah.

Svet zavoda

Svet zavoda je organ upravljanja, ki nadzira strateške in investicijske odločitve.

Direktor

Direktor upravlja delovni proces, pripravlja strateško načrtovanje in skrbi za izvedbo organizacijskih usmeritev.

Direktorica: Andreja Kutnar

Strokovni svet

Strokovni svet svetuje pri razvoju strategij in znanstvenih izzivih.
Člani strokovnega sveta:

Živi laboratorij InnoRenew CoE

Živi laboratorij InnoRenew CoE povezuje znanstvenike, raziskovalce, strokovnjake, predstavnike družbe, podjetij in drugih raziskovalnih ustanov ter uporabnike, da bi lahko učinkovito razvijali in vrednotili ideje, izdelke ali storitve.

Več o Živem laboratoriju InnoRenew CoE

Glavne aktivnosti InnoRenew CoE:

 • M72.1 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
 • M72.110 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
 • M72.190 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
 • M72.200 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

Ponosni smo, da je InnoRenew CoE:

 • član organizacije InnovaWood
 • pridruženi član inštituta European Forest Institute
 • kontaktna točka mreže EURAXESS
 • član Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva, Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL)
 • član Slovenskega inštituta za standarizacijo
 • član Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo)
 • član zveze Woodrise Alliance
 • partnerji Novega evropskega Bauhausa
 • član Wood4Bauhaus Alliance
 • član Built4People – People-centric sustainable built environment
 • član Gospodarske zbornice Slovenija
 • član Slovenske skupnosti odprte znanosti
 • član Združenja delodajalcev Slovenije

 

PRIJAVI SE V NAŠ NOVIČNIK

Spremljaj sveže novice našega raziskovalnega in inovativnega središča