Co-funded by:
Mentored by:

Tine Šukljan

Specialist informacijske tehnologije (vodja enote)

Tine je sodelavec za IKT podporo v centru odličnosti InnoRenew CoE.

Dodiplomski študij je končal na Pedagoški fakulteti, smer Matematika in Računalništvo, Univerze na Primorskem. Po zaključenem študiju je bil zaposlen kot asistent na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, kjer je izvajal vaje pri več računalniških predmetih.

V centru odličnosti InnoRenew CoE skrbi za IT opremo in podporo ostalim zaposlenim pri težavah z IT opremo.