Co-funded by:
Mentored by:

Tine Šukljan

Vodja tehničnega oddelka

Tine je vodja tehničnega oddelka v InnoRenew CoE.

Dodiplomski študij je končal na Pedagoški fakulteti  Univerze na Primorskem, smer Matematika in računalništvo. Po zaključenem študiju je bil zaposlen kot asistent na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, kjer je izvajal vaje pri več računalniških predmetih.

V InnoRenew CoE skrbi za IT-opremo in podporo ostalim zaposlenim pri težavah z njo.