Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE ponuja številne storitve med njimi izvedbo osnovnih in aplikativnih raziskav, izobraževanje in podporo podjetjem pri uvajanju in uporabi RRI v svoje poslovanje, pomoč podjetjem pri razvijanju novih in modernih poslovnih modelov ter pomoč podjetjem pri pridobivanju državnih in mednarodnih javnih sredstev, kot je na primer javni razpis Obzorje Evropa za mala in srednja podjetja.

Pripravljeni smo sodelovati z ostalimi raziskovalnimi zavodi, podjetji in akademskimi ustanovami pri državnih in mednarodnih raziskovalnih projektih iz različnih virov financiranja.

Naše strokovno področje vključuje modifikacijo lesa, človekovo zdravje v grajenem okolju, uporaba IKT v gozdno lesnem in gradbenem sektorju, trajnostna gradnja z uporabo obnovljivih materialov ter podatkovno usmerjene storitve.

Partnerstvo za javne razpise

V InnoRenew CoE smo vedno pripravljeni pridružiti se konzorciju vašega projekta in mu pomagati k uspehu. Doprinesli bomo z našim odličnim poznavanjem gozdno lesne vrednostne verige ter z odličnostjo naših raziskav od razvoja materialov pa vse do industrijske optimizacije, gradnje z lesom ter proučevanja vpliva na okolje in zdravja ljudi.

Za več informacij smo na voljo na elektronskem naslovu coe@innorenew.eu

Pomoč malim in srednjim podjetjem (MSP) pri javnem financiranju

Mala in srednja podjetja lahko zaprosijo za financiranje na različnih, njihovim potrebam prilagojenih javnih razpisih v okviru programa Obzorje Evropa. Če ste zainteresirani za rast vašega podjetja na tak način, bomo z veseljem ocenili vaše načrte in vam pomagali pri odločanju ustreznosti programa Obzorje Evropa za vaše podjetje. Če je program ustrezen za vaše podjetje, vam lahko pomagamo pri sestavi vašega predloga in pri implementaciji vašega projekta.

Za več informacij smo na voljo na elektronskem naslovu coe@innorenew.eu

Ostale storitve

Z rastjo in razvojem InnoRenew CoE bomo razširili nabor naših storitev. Zagotovili bomo možnost različnih vrst industrijskih raziskav in programe za usposabljanje in svetovanje. Če potrebujete pomoč pri pripravi vašega projekta, ali če želite izvedeti več o trenutno razpoložljivih storitvah, nam pišite na elektronski naslov coe@innorenew.eu.