Co-funded by:
Mentored by:

Pravila in pogoji

Uvod

Tej pogoji uporabe urejajo vašo uporabo te spletne strani; z uporabo te spletne strani v celoti soglašate s pogoji uporabe. Če se s pogoji uporabe ali s katerim koli delom pogojev uporabe ne strinjate, te spletne strani ne smete uporabljati.
Ta spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo spletne strani in s soglašanjem s pogoji uporabe se strinjate z našo uporabo piškotkov v skladu z določili pravil zasebnosti
INNORENEW COE.

Dovoljenje za uporabo spletne strani

Razen če ni drugače navedeno, si INNORENEW COE in/ali njegovi dajalci licence (licensors) lastijo pravico do intelektualne lastnine za spletno stran in za vsebino spletne
strani. V skladu s spodaj opisanimi določili so vse pravice do intelektualne lastnine pridržane. Te spletne strani in drugo vsebino si lahko ogledate, prenesete samo za namene predpomnilnika in tiskate s spletne strani samo za vašo osebno uporabo ter v skladu s spodaj naštetimi omejitvami in drugimi omejitvami teh pogojev uporabe.

Prepovedano je:
– ponovno objaviti vsebino te spletne strani (vključno s ponovnimi objavami na drugih spletnih straneh);
– prodajati, oddajati ali podeliti licenco (sub-license) za vsebino spletne strani;
– prikazovati kakršno koli vsebino spletne strani v javnosti;
– reproducirati, podvojevati, kopirati ali na kakršen koli način izkoriščati vsebino te spletne strani za tržne namene;
– urejati ali kakor koli spreminjati vsebino spletne strani; ali
– uporabiti za redistribucijo vsebino te spletne strani (razen vsebino, za katero je to posebej in izrecno dovoljeno)

Kjer je vsebina izrecno na voljo za redistribucijo, jo lahko za redistribucijo uporabite samo znotraj vaše organizacije.


Sprejemljiva uporaba

Te spletne strani ne smete uporabljati na kakršen koli način, ki povzroča ali lahko povzroči škodo spletni strani ali težave pri dosegljivosti in dostopnosti spletne strani; na kakršen koli način, ki je nezakonit, goljufiv ali način, ki je škodljiv ali v povezavi z nezakonitim, goljufivim ali škodljivim namenom ali aktivnostjo.
To spletno stran je prepovedano uporabljati za kopiranje, hranjenje, gostovanje, prenašanje, pošiljanje, uporabo, objavo ali distribucijo kakršne koli vsebine, ki jo sestavljajo (ali so z njo povezani) vohunska programska oprema (spyware), računalniški virus, trojanski konj, črv, shranjevalnik podatkov o pritiskih tipk (keystroke logger), rootkit ali druga škodljiva računalniška programska oprema.

Prepovedano je izvajati kakršne koli sistematične ali avtomatizirane aktivnosti zbiranja podatkov (vključujoč, a ne omejeno zbiranje in shranjevanje podatkov) na ali v povezavi s to spletno stranjo brez izrecnega pisnega dovoljenja INNORENEW COE.

Spletno stran je prepovedano uporabljati za prenašanje ali pošiljanje nezaželenih tržnih sporočil.

Spletno stran je prepovedano uporabljati za kakršne koli tržne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja INNORENEW COE.


Omejen dostop

Dostop do določenih delov spletne strani je omejen. INNORENEW COE si pridržuje pravico do omejitve dostopa do (drugih) delov te spletne strani ali spletne strani v celoti na podlagi svoje odločitve.

Če vam je INNORENEW COE dodelil uporabniško ime in geslo za dostop do omejenih delov te spletne strani ali drugih vsebin in storitev, morate zagotoviti, da ostaneta uporabniško ime in geslo tajna.

INNORENEW COE lahko na podlagi svoje odločitve razveljavi vaše uporabniško ime in geslo brez obvestila ali razlage.


Vsebina uporabnika

V teh pogojih uporabe »vaša vsebina uporabnika« pomeni vsebino (vključujoč, a ne omejeno na besedilo, slike, avdio vsebino, video vsebino in avdio-video vsebino), ki jo predložite na spletni strani za kakršen koli namen.

INNORENEW COE dodelite svetovno, nepreklicno, ne izključno, brezplačno licenco za uporabo, reprodukcijo, prilagajanje, publikacijo, prevajanje in distribucijo vaše vsebine uporabnika prek katerega koli obstoječega in prihodnjega medija. INNORENEW COE dodelite tudi pravico do dodelitve licence za zgoraj naštete pravice in pravico ukrepanja v primeru kršitve teh pravic.

Vaša vsebina uporabnika ne sme biti nezakonita, ne sme kršiti kakršnih koli pravic tretjih oseb in ne sme biti potencialen vzrok za tožbo vas ali INNORENEW COE ali tretje oseba (v vseh treh primerih v skladu s katerim koli veljavnim zakonom).

Na spletno stran je prepovedano predložiti kakršno koli vsebino, ki je ali je kadar koli bila vzvod za grožnje sodnega postopka ali dejanski sodni postopek ali podobne pritožbe. INNORENEW COE si pridržuje pravico do urejanja ali izbrisa kakršne koli vsebine predložene na spletni strani ali shranjene na serverjih INNORENEW COE ali gostovane ter objavljene na tej spletni strani.

Ne glede na pravice INNORENEW COE glede uporabnikove vsebine, kot jih določajo ta pravila uporabe, se INNORENEW COE ne zavezuje k nadzorovanju predlogov take vsebine ali publikacij take vsebine na spletni strani.

 

Brez jamstva

Ta spletna stran je na voljo »takšna, kot je«, brez kakršnega koli zastopanja ali jamstva, izrecnega ali nakazanega. INNORENEW COE ne zastopa ali jamči za to spletno stran ali za informacije in vsebino te spletne strani.

Brez poseganja v prej navedeni odstavek, INNORENEW COE ne jamči, da:
– bo ta spletna stran vedno na voljo, ali na voljo kadar koli; ali
– da so informacije na tej strani popolne, točne ali niso zavajajoče.

Nič na tej strani ne predstavlja, ali ni mišljeno, da predstavlja, nasvet kakršne koli vrste. (Če potrebujete nasvet o kakršni koli pravni, finančni ali zdravstveni zadevi, se posvetujte z ustreznim strokovnjakom.)


Omejitve odgovornosti

INNORENEW COE ni odgovoren (ali po zakonu za varstvo osebnih podatkov, ali po odškodninskem zakonom ali drugače) v zvezi s to spletno stranjo, za uporabo te spletne strani ali kakor koli v povezavi s to spletno stranjo:
– v kolikor je spletna stran na voljo brezplačno, za kakršno koli neposredno škodo;
– za kakršne koli neposredne, posebne ali posledične izgube; ali
– za kakršne koli poslovne izgube, izgube prihodka, dohodka, dobička ali načrtovanih prihrankov, prekinitev pogodb ali poslovnih razmerij, izgubo slovesa ali dobrega imena, ali izgubo ali napako v informacijah ali podatkih.

Te omejitve odgovornosti veljajo tudi, če je bil INNORENEW COE izrecno obveščen o morebitnih izgubah.


Izjeme

Nič v tej zavrnitvi odgovornosti spletne strani (website disclaimer) izključuje ali omejuje kakršno koli jamstvo, ki ga zagotavlja zakon in ki bi ga bilo nezakonito izključiti ali omejiti; in nič v tej zavrnitvi odgovornosti spletne strani ne izključuje ali omejuje odgovornosti INNORENEW COE v povezavi s kakršno koli:
– smrtjo ali osebno poškodbo, ki je posledica malomarnosti INNORENEW COE
– goljufijo ali goljufivim napačnim prikazom s strani INNORENEW COE; ali
– zadevo, za katere odgovornost bi bilo za INNORENEW COE nezakonito izključiti ali omejiti, ali poskusiti ali namigovati, da je izključena ali omejena.


Razumnost

Z uporabo te spletne strani se strinjate, da so izključitve in omejitve odgovornosti, ki jih postavlja ta zavrnitev odgovornosti spletne strani, razumne.
Če ne mislite, da so razumne, ne smete uporabljati te spletne strani.


Drugi sodelujoči

Sprejemate, da ima INNORENEW COE kot pravna oseba z omejeno odgovornosti interes omejiti osebno odgovornost svojih zaposlenih. Strinjate se, da ne bosti vložili nobenega osebnega zahtevka proti zaposlenim INNORENEW COE glede kakršnih koli izgub, ki bi jih utrpeli v povezavi s spletno stranjo.

Brez poseganja v prejšnji odstavek se strinjate, da bodo omejitve jamstev in odgovornosti, ki jih določa ta zavrnitev odgovornosti spletne strani, ščitile zaposlene, predstavnike, hčerinske družbe, naslednike in podizvajalce INNORENEW COE, tako kot INNORENEW COE sam.


Neizvršljive določbe

Če je, ali se ugotovi, da je, katera koli določba te zavrnitve odgovornosti spletne strani neizvršljiva pod veljavnimi zakoni, to ne bo vplivalo na izvršljivost drugih določb te zavrnitve odgovornosti spletne strani.

Zavarovanje

Zavezujete se, da INNORENEW COE zavarujete pred kaznijo in da boste INNORENEW COE povrnili kakršno koli škodo od izgub, škode, stroškov, odgovornosti in izdatkov (vključujoč, a ne omejeno na sodne stroške in kakršne koli zneske, ki bi jih INNORENEW COE moral plačati tretji osebi za poravnavo tožbe ali spora, v skladu z nasveti pravnih svetovalcev INNORENEW COE), ki bi jih INNORENEW COE utrpel zaradi kakršne koli kršitve teh pogojev uporabe z vaše strani (ali zaradi kakršne koli trditve, da ste prekršili katero koli določbo teh pogojev uporabe).


Kršitve teh pogojev uporabe

Brez poseganja v druge pravice INNORENEW COE, kot jih določajo ti pogoji uporabe, če prekršite te pogoje uporabe na kakršen koli način, lahko INNORENEW COE ukrepa, kot se INNORENEW COE zdi primerno, vključno z ukrepom začasne prekinitve vašega dostopa do spletne strani, prepovedjo dostopa do spletne strani, blokiranjem dostopa do spletne strani za računalnike, ki uporabljajo vaš IP naslov, prošnjo vašemu internetnemu ponudniku, da blokira vaš dostop do spletne strani in/ali vložitvijo tožbe proti vam.

Spremembe

INNORENEW COE lahko te pogoje uporabe občasno spremeni. Spremenjeni pogoji uporabe bodo veljali za uporabo te spletne strani od datuma objave spremenjenih pogojev uporabe na tej spletni strani. Prosimo, da redno obiskujete to stran in se tako prepričate, da ste seznanjeni z veljavno različico pogojev uporabe.


Zadolžitev

INNORENEW COE lahko prenese, izda licenco ali drugače upravlja s svojimi pravicami in/ali dolžnostmi, ki jih določajo ti pogoji uporabe, brez da bi vas o tem obvestil ali pridobil vaše dovoljenje.

Prepovedano je prenašanje, izdajanje licence ali drugače upravljati z vašimi pravicami in/ali dolžnostmi, ki jih določajo ti pogoji uporabe.


Prekinitev

Če katero koli sodišče ali drugi pristojen organ ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev uporabe nezakonita ali neizvršljiva, ostale določbe ostanejo veljavne. Če bi katera koli nezakonita in/ali neizvršljiva določba bila zakonita ali izvršljiva pod pogojem, da bi se del nje izbrisalo, bo za ta del veljalo, da je izbrisan, in preostali del določbe bo ostal veljaven.


Celoten dogovor

Ti pogoji uporabe (skupaj z dokumenti) predstavljajo celoten dogovor med vami in INNORENEW COE v povezavi z vašo uporabo te spletne strani in zamenjajo vse predhodne dogovore v povezavi z vašo uporabo te spletne strani.

PRIJAVI SE V NAŠ NOVIČNIK

Spremljaj sveže novice našega raziskovalnega in inovativnega središča