Co-funded by:
Mentored by:

Črtomir Tavzes

Raziskovalec

Dr. Črtomir Tavzes je raziskovalec v InnoRenew CoE, znanstveni sodelavec na Univerzi na Primorskem Universita del Litorale in konservatorsko restavratorski svetovalec na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Doktor biotehnoloških znanosti je postal na Univerzi v Ljubljani v letu 2003, v naslednjih dveh letih pa je bil podoktorski raziskovalec v Metropolitanskem muzeju v New Yorku, kjer je nato služboval do leta 2008. Po vrnitvi v Slovenijo je bil do leta 2014 tudi direktor Inštituta za lesarstvo in trajnostni razvoj.

Raziskovalne izkušnje si je nabiral na področjih razgradnje lesa z encimi in utekočinjanja lesa pa vse do zatiranja lesnih škodljivcev in imunološke detekcije materialne substance kulturne dediščine.

Kot več sodelavcev v InnoRenew CoE tudi on sodeluje pri različnih mednarodnih projektih, ki se med drugim posvečajo restorativnem okoljskem oblikovanju, kaskadni uporabi lesa, poslovnem razvoju lesarskih MSP, pa tudi pri več zagonskih projektih InnoRenew. V InnoRenew CoE se usmerja tudi v analizo in razvoj politik, ki vplivajo na razvoj lesarskega sektorja.