Co-funded by:
Mentored by:

Marica Mikuljan

Raziskovalna asistentka

Mag. Marica Mikuljan je raziskovalna asistentka v raziskovalnem oddelku za napredne proizvodne tehnologije.

Magistrirala je iz varstva okolja na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Več kot trideset let je izkušnje pridobivala v proizvodnih podjetjih in vodila raziskave in razvoj na področju obnovljivih virov ter izvajala številne projekte na področju lesarstva. Pri različnih RRI-projektih, zasnovanih na prenosu znanja v najširšem pomen, je vodila interdisciplinarne skupine.

Marica je tudi avtorica oziroma soavtorica dveh patentov. Njena strokovna področja so lepljenje in lepila, utekočinjen les, termična obdelava lesa, bivalno okolje, razvoj lesnih izdelkov, ravnanje z lesnimi odpadki, razgradnja in reciklaža, razvoj lesnih kompozitov, tehnološki razvoj materialov in razvoj podjetja.

Pri delu se je posebej posvečala raziskovalnim, razvojnim in investicijskim projektom s področja naravoslovja in tehnike, industrije in novih materialov ter implementaciji inovativnih tehnologij v podjetja.