Co-funded by:
Mentored by:

Tamara Turk

Računovodja

Tamara je strokovna sodelavka na področju financ in računovodstva v InnoRenew CoE ter na Univerzi na Primorskem.

Univerzitetni študij je zaključila na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, smer Tehnologija prometa.

Delo v računovodstvu jo že od nekdaj veseli, saj  ga opravlja že od svoje prve zaposlitve. Leta 2010 se je zaposlila na Univerzi na Primorskem, kjer ravno tako  opravlja finančno-računovodska dela.

V InnoRenew CoE skrbi, da poslovno-finančni posli potekajo z veljavnimi pravilniki in standardi ter zakonskimi predpisi. Sestavlja bilance, računovodska poročila, zaključne račune ter poslovna in finančna poročila.

V prostem času Tamara zelo rada plava, smuča ter se sprošča v naravi.