Co-funded by:
Mentored by:

Niki Hrovatin

Raziskovalni asistent

Niki Hrovatin je raziskovalni asistent v InnoRenew CoE in asistent ter doktorski študent na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

Dodiplomski in podiplomski študij računalništva in informatike je končal na isti fakulteti. Med študijem je bil zaposlen kot nadomestni profesor v Tehniškem zavodu Jurij Vega v Gorici.

Pri raziskovalnem delu v InnoRenew CoE se ukvarja predvsem z brezžičnimi senzorskimi omrežji, tehnologijo porazdeljenih knjig, varnostjo in zasebnostjo.