Co-funded by:
Mentored by:

Silva Poropat Cek

Strokovna sodelavka za računovodstvo in finance

Silva je strokovna sodelavka za računovodstvo in finance v InnoRenew CoE.

Diplomirala je na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Delovne izkušnje si je več let nabirala v gospodarskih družbah, kjer je vodila računovodske, finančne in kadrovske oddelke.

Na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE skrbi, da so številke zabeležene ob pravem času na pravem mestu.

V prostem času svojo energijo sprošča in nabira na motorju in potovanjih, predvsem pa nikoli sama in vedno v dobri družbi.