Co-funded by:
Mentored by:

Karen Butina Ogorelec

Raziskovalka

Karen Butina Ogorelec je raziskovalka na raziskovalnem oddelku za materiale v InnoRenew CoE.

Diplomirala je iz biotehnologije na Univerzi v Ljubljani ter magistrirala in doktorirala iz biomedicine na inštitutu Karolinska Institutet v Stockholmu na Švedskem. Med doktoratom je delala na razvoju novih elektrokemijskih in fluorescenčnih metod za zaznavanje in kvantifikacijo bakterij. Po doktoratu je delala kot podoktorska raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za biologijo v Ljubljani, kjer se je osredotočala na uporabo CRISPR/Cas9 za urejanje genoma v imunskih celicah.

V InnoRenew CoE je zaposlena kot podoktorska raziskovalka na projektu ARCHI-SKIN, katerega cilj je uporaba glivnih biofilmov, ki se sami celijo, za zaščito površin.

V prostem času se ukvarja z različnimi športi ter pogosto zahaja v kino in gledališče.