Co-funded by:
Mentored by:

Vesna Starman

Raziskovalna asistentka

Vesna je raziskovalna asistentka v InnoRenew CoE.

Kot magistrica socialne pedagogike se najraje spopada z izzivi, ki vključujejo vedenjske in čustvene težave. Tej temi se posveča tudi v člankih in predavanjih tako za laično kot strokovno javnost. Predava tudi pedagogiko na programu predšolske vzgoje v Srednji šoli Izola.

V InnoRenew CoE se ukvarja predvsem z razbijanjem spolnih stereotipov v povezavi s poklicno izbiro in spolom ter išče načine, kako približati les vsem starostnim skupinam.