Co-funded by:
Mentored by:

Matthew Schwarzkopf

Raziskovalec

Dr. Matthew Schwarzkopf je raziskovalec v InnoRenew CoE in docent na Univerzi na Primorskem. Doktorat je opravil leta 2014 na univerzi Oregon State University v Združenih državah Amerike iz dvopredmetnega študija Znanost o lesu in Znanost o materialih.

Njegovo raziskovalno delo se osredotoča na mikro-mehansko testiranje interfaze med lesom in lepilom/polimerom, tehnike za optične meritve, leseno-plastične kompozite, uporabo nizkokvalitetne lesne biomase in meritve mikroskopskih lokalnih površinskih lastnosti lesa.

Trenutno sodeluje pri vrsti mednarodnih projektov z različnimi temami: restorativno okoljsko in ergonomsko oblikovanje, kaskadna uporaba lesa, poslovni razvoj malih in srednje velikih podjetij v lesnem sektorju, modifikacija lesa manj uporabljenih lesnih vrst in uporaba stranskih produktov pridelave olivnega olja v slovenski olivni industriji.

Matthew ima magisterij iz Znanosti o lesu iz univerze Oregon State University (Oregon, ZDA 2009) in diplomo iz Gozdarstva iz univerze Iowa State University (Iow, ZDA 2007).