Co-funded by:
Mentored by:

Anna Sandak

Namestnica direktorice in vodja raziskovalnega oddelka - Materiali

Anna je namestnica direktorice in vodja raziskovalnega oddelka Materiali v InnoRenew CoE.

Je tudi izredna profesorica in raziskovalna asistentka na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Pred tem je bila zaposlena na inštitutu za valorizacijo lesa in drevesnih vrst IVALSA italijanske raziskovalne agencije CNR v Trentu (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree), kjer je koordinirala laboratorij za površinsko karakterizacijo.

Anna ima doktorat iz znanosti o lesu in znanstveni magisterij iz biologije. Je članica organizacij Italian Society for Near Infrared Spectroscopy, International Committee for Near Infrared SpectroscopyInternational Research Group on Wood Protection, in International Society for Plant Spectroscopy. Leta 2012 je bila imenovana za funkcionarko (zastopnico oddelka 5.03.05 – Biološka odpornost lesa) mednarodne zveze gozdarskih organizacij IUFRO. Leta 2023 je bila imenovana s strani Švicarske nacionalne znanstvene fundacije (SNSF) in se pridružila AcademiaNET. Poleg tega aktivno sodeluje v več programih akcij COST, vključno s FP1006, FP1101, FP1303FP1407FP1405 in TU1403, CA15216, CA16226 in CA19145.

V letu 2022 je Anna uspešno pridobila projekt Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za utrjevanje samostojne raziskovalne kariere, za projekt ARCHI-SKIN (101044468-ERC-2021-COG). V pridobljenem projektu se bodo raziskovalci ukvarjali z razvojem zaščitnega biotskega premaza, izdelanega iz inženirsko izdelanih živih materialov.

Anna se ukvarja z odnosom med nivoji preizkušanja materialov, učinkovitostjo modificiranih in funkcionaliziranih materialov biotskega izvora ter implementacijo slednjih kot novih arhitekturnih elementov.

Veseli jo iskanje biomimetičnih rešitev za oblikovanje novih materialov in spodbujanje rabe na tem znanju zasnovanih bioinspiracijskih materialov v sodobnih trajnostnih gradnjah.