Co-funded by:
Mentored by:

Anna Sandak

Vodja skupine Modifikacija lesa

Anna je vodja raziskovalne skupine Modifikacija lesa v InnoRenew CoE.

Od leta 2016 je tudi izredna profesorica in raziskovalna asistentka na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Pred tem je bila zaposlena na inštitutu za valorizacijo lesa in drevesnih vrst IVALSA italijanske raziskovalne agencije CNR v Trentu (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree), kjer je koordinirala laboratorij za površinsko karakterizacijo.

Anna ima doktorat iz znanosti o lesu in znanstveni magisterij iz biologije. Je članica organizacij Società Italiana di Spettroscopia NIR (SISNIR), Network of Early-carrier Sustainable Scientist & Engineers in International Research Group on Wood Protection. Leta 2012 je bila imenovana za funkcionarko (zastopnico oddelka 5.03.05 – Biološka odpornost lesa) mednarodne zveze gozdarskih organizacij IUFRO. Poleg tega aktivno sodeluje v več programih akcij COST, vključno s FP1006, FP1101, FP1303, FP1407, FP1405 in TU1403, CA15216, CA16226 in CA19145.

Njene raziskovalne dejavnosti zajemajo večstranski pristop h karakterizaciji lignoceluloznih materialov, neporušitveno preizkušanje, ocenjevanje stopnje degradacije lesa in izdelkov, narejenih na osnovi lesa, ter uporabo raznovrstnih spektroskopskih tehnik za karakterizacijo materialov biotskega izvora. Anna se ukvarja z odnosom med nivoji preizkušanja materialov, učinkovitostjo modificiranih in funkcionaliziranih materialov biotskega izvora ter implementacijo slednjih kot novih arhitekturnih elementov.

Veseli jo iskanje biomimetičnih rešitev za oblikovanje novih materialov in spodbujanje rabe na tem znanju zasnovanih bioinspiracijskih materialov v sodobnih trajnostnih gradnjah.