Co-funded by:
Mentored by:

Anna Sandak

Modifikacija lesa

Anna je vodja raziskovalne skupine modifikacije lesa v InnoRenew CoE.

Od leta 2016 je tudi profesorica in raziskovalna asistentka na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Zaposlena je bila tudi na inštitutu Trees and Timber Institute italijanske raziskovalne agencije Italian National Research Council, kjer je koordinirala laboratorij za površinsko karakterizacijo (Laboratory of Surface Characterization).

Anna ima doktorat iz znanosti o lesu in znanstveni magisterij iz biologije. Prav tako je članica organizacij Italian Society for Near Infrared Spectroscopy, Network of Early-carrier Sustainable Scientist & Engineers in International Research Group on Wood Protection. Leta 2012 je bila nominirana za naziv »IUFRO Officeholder, poslanec za oddelek 5.03.05 – Biološka odpornost lesa«. Poleg tega aktivno sodeluje pri več programih COST actions, vključno s FP1006, FP1101, FP1303, FP1407, FP1405 in TU1403, CA 15216 in CA16226.

Njene raziskovalne dejavnosti zajemajo večstranski pristop h karakterizaciji ligno-celuloznih materialov, neporušitveno preizkušanje, ocenjevanje stopnje degradacije lesa in produktov na osnovi lesa ter uporabo raznovrstnih spektroskopskih tehnik za karakterizacijo biotehnoloških materialov. Anna se ukvarja z odnosom med nivoji preizkušanja materialov, učinkovitostjo modificiranih in funkcionaliziranih biotehnoloških materialov ter implementacijo slednjih kot novih arhitekturnih elementov.

Veseli jo iskanje biomimetične rešitev za oblikovanje novih materialov in za promocijo uporabe znanja tovrstnih materialov v sodobnih trajnostnih gradnjah.