Co-funded by:
Mentored by:

Nejc Šarabon

Vodja skupine Človekovo zdravje v grajenem okolju

Dr. Šarabon je vodja raziskovalne skupine Človekovo zdravje v grajenem okolju v InnoRenew CoE.

Končal je dva dodiplomska študija (je diplomirani fizioterapevt in profesor športne vzgoje) in doktoriral iz kineziologije. Je dekan na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze na Primorskem in vodja raziskav v podjetju S2P, znanost v prakso, d. o. o. Pri svojih raziskavah se osredotoča predvsem na gibalne sposobnosti in živčno-mišično upravljanje gibanja v povezavi s športno zmogljivostjo in zdravjem. Prizadeva si za spodbujanje znanstvenega napredka družbe in je avtor več kot desetih patentov. Redno sodeluje tudi z Olimpijskim komitejem Slovenije, kar mu omogoča, da znanstvena spoznanja lahko prenaša v prakso.

Dr. Šarabonu so posebej pomembna vsestranska povezovanja – teorije in prakse, raziskav in razvoja, preventivnega delovanja in usposabljanja, akademikov in podjetij –, ki prinašajo dejanske učinke na zdravje celotne družbe.