Co-funded by:
Mentored by:

Alijana Batič

Vodenje projektov – infrastruktura

Alijana je strokovna sodelavka na področju projektnega vodenja infrastrukture v InnoRenew CoE.

Dodiplomski študij je zaključila na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Mednarodno poslovanje. Za podiplomski študij pa je izbrala in zaključila Evropsko pravno fakulteto Nove univerze, smer Pravo in management nepremičnin.

S projektnim vodenjem ekoloških investicij se je srečala v zadnjih sedmih letih. Prvotno predvsem s pripravo razpisnih dokumentacij in svetovanjem v postopkih javnih naročil za izbor izvajalca gradnje ter izvajalca informiranja in obveščanja javnosti, večinoma za velike infrastrukturne projekte. V nadaljevanju pa se je preusmerila v inženiring izvedbe ekoloških projektov. Projekti so se izvajali po Splošnih mednarodnih določilih za gradbene pogodbe – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik – FIDIC in bili so sofinancirani s strani Kohezijskega sklada EU.  Kasneje se je ukvarjala tudi z investicijsko obravnavo projektov, ki se nanašajo na energetsko sanacijo in ogrevanje na obnovljive vire energije ter s spremljanjem trga nepremičnin.

V InnoRenew CoE upravlja z investicijami ter vodi in koordinira črpanje finančnih sredstev, namenjenih za financiranje investicijskih projektov.

V prostem času Alijana zelo rada plava, smuča, potuje ter se sprošča v naravi.