Co-funded by:
Mentored by:

Lea Primožič

Strokovna sodelavka za stike z javnostjo

Lea je strokovna sodelavka za stike z javnostjo in raziskovalna asistentka v InnoRenew CoE.

Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, na smeri Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi. Za magistrski študij  je izbrala Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Trenutno je tudi doktorska študenta na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

Področje trženja in komuniciranja ji je še vedno v veliko veselje. V letu 2017 je skupaj s kolegico sodelovala in zmagala na natečaju Inkubator priložnosti. Za svoj odličen komunikacijski načrt sta na Slovenski konferenci o odnosih z javnostmi (SKOJ) prejeli nagrado MINI PRIZMA. Lea je tudi članica mednarodnega častnega združenja najboljših študentov in diplomantov poslovnih ved BGS (Beta Gamma Sigma).

V InnoRenew CoE opravlja delo s področij koordiniranja komunikacijskih aktivnosti v slovenskem in v angleškem jeziku. Raziskovalno pa se osredotoča na komuniciranje znanosti in na promoviranje novih konceptov trajnosten gradnje različnim deležnikom.