Co-funded by:
Mentored by:

Lea Primožič

Stiki z javnostmi

Lea je sodelavka za odnose z javnostmi v InnoRenew CoE.

Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, na smeri Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi. Za magistrski študij  je izbrala Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani.

Področje trženja in komuniciranja ji je še vedno v veliko veselje. V letu 2017 je skupaj s kolegico sodelovala in zmagala na natečaju Inkubator priložnosti. Za svoj odličen komunikacijski načrt sta na Slovenski konferenci o odnosih z javnostmi (SKOJ) prejeli nagrado MINI PRIZMA. Lea je tudi članica mednarodnega častnega združenja najboljših študentov in diplomantov poslovnih ved BGS (Beta Gamma Sigma).

V InnoRenew CoE opravlja delo s področij koordiniranja komunikacijskih aktivnosti v slovenskem in v angleškem jeziku ter kadrovanja, nudi pa tudi vso potrebno administrativno podporo na teh in drugih področjih.

V prostem času zelo rada smuča, potuje in poglablja svoje znanje tujih jezikov.