Co-funded by:
Mentored by:

Ana Slavec

Raziskovalka

Dr. Ana Slavec je raziskovalka v InnoRenew CoE, kjer je njena glavna vloga podpora pri razvoju in izvajanju načrta upravljanja podatkov inštituta ter pomoč drugim raziskovalcem pri zbiranju, analizi in poročanju podatkov.

Leta 2016 je doktorirala iz statistike na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer je bila zaposlena kot raziskovalka na Centru za družboslovno informatiko in kasneje v Arhivu družboslovnih podatkov. Tema njene doktorske disertacije je bila izboljševanje ubeseditve anketnih vprašanj z jezikovnimi viri. V svoji karieri anketne metodologinje je bila vključena v več domačih in mednarodnih projektov, bila je soavtorica poglavij v zbornikih in znanstvenih člankih, svoje delo pa je predstavila na različnih konferencah.

V prostem času piše, pregleduje in ureja poljudnoznanstvena besedila ter je sovoditeljica znanstvenega podkasta. Leta 2015 je z ekipo sošolcev na doktorskem študijskem programu, s katerimi je zasnovala blog Udomačena statistika, prejela priznanje Statističnega društva Slovenije za odličnost statističnega poročanja v medijih.

Na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE se raziskovalno osredotoča na uporabo statistike na področju raziskovanja trajnostne gradnje; zlasti jo zanimajo projekti, kjer se uporabljajo anketne metode.