Co-funded by:
Mentored by:

Kaja Kastelic

Raziskovalna asistentka

Kaja Kastelic je raziskovalna asistentka v InnoRenew CoE in na Inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem.

Na Univerzi na Primorskem je končala magistrski študij aplikativne kineziologije. Med študijem se je posebej posvetila področju ergonomije. Trenutno je doktorska študentka na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem.

V InnoRenew CoE raziskuje v okviru raziskovalnega oddelka za zdravje. Njeni raziskovalni interesi vključujejo razumevanje in merjenje sedentarnega obnašanja ter telesne drže med sedenjem. Ob tem proučuje načine, kako – zlasti s posegi v prostor – reševati problematiko sedentarnosti.