Co-funded by:
Mentored by:

Jaka Gašper Pečnik

Raziskovalni asistent

Jaka Gašper je raziskovalni asistent in doktorski študent v InnoRenew CoE.

Magistrski študij je zaključil na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Po končanem študiju se je zaposlil kot raziskovalni asistent na Inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem.

V InnoRenew CoE večino časa preživi v laboratoriju za mehanske preiskave, kjer proučuje statične in dinamične mehanske lastnosti lesa, lesne kompozite, lepljenje lesa in lomne mehanike lesa. Vključen je tudi v doktorski program na Fakulteti za Management Univerze na Primorskem.

Prosti čas rad preživlja v naravi.