Co-funded by:
Mentored by:

Aleksandar Tošić

Raziskovalni asistent

Aleksandar je raziskovalni asistent na centru odličnosti InnoRenew CoE, asistent in doktorski študent na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

Tako dodiplomski kot podiplomski študij je zaključil na področju računalništva in informatike. Tekom študija je oblikoval raziskovalne interese na področjih optimizacije, algoritmov in strukture podatkov. S preučevanjem teh vsebin nadaljuje pod okriljem centra odličnosti InnoRenew CoE.

V prostem času se rad posveča svojim osebnim projektom in družini.