Co-funded by:
Mentored by:

Michael Mrissa

Raziskovalec

Michael je raziskovalec v InnoRenew CoE, kjer se osredotoča na razvoj decentraliziranih rešitev za področja uporabe, ki so blizu raziskovalnim interesom v InnoRenew CoE, kot so monitoring struktur stavb, monitoring kakovosti zraka in upravljanje akustike.

Njegovi glavni raziskovalni interesi se nanašajo na zasebnost, varnost, tehnologijo veriženja podatkovnih blokov in inženiring programske opreme za uporabo v  Web of Things.

Svoj doktorski študij je zaključil leta 2007 na francoski Univerzi Claude Bernard Lyon 1, objavil je že več kot 100 strokovno pregledanih publikacij v mednarodnih konferenčnih zbornikih in revijah.

Poleg tega je Michael tudi profesor računalništva in informatike na Univerzi na Primorskem, v septembru 2022 pa je bil imenovan za prorektorja za internacionalizacijo.