Co-funded by:
Mentored by:

Laboratorij za kompozite

Laboratorij za kompozite vključuje opremo, ki omogoča izdelavo na biomaterialih temelječih kompozitov. V laboratoriju lahko kompozite izdelamo s stiskanjem in termično-hidro-mehansko obdelavo. Mešanice polimerov in kompozitov nastajajo z brizganjem. Poleg običajnih naprav, namenjenih kompozitom, vsebuje laboratorij tudi najsodobnejšo opremo za izdelavo termokemično spremenjenih materialov (s pomočjo torefikacije in karbonizacije), novih lepilnih pripravkov ter impregniranih materialov in kompozitov. V laboratoriju je nameščena tudi oprema za ocenjevanje temeljnih lastnosti materialov pretežno biotskega izvora (npr. vsebnost vlage, gostota, teža, dimenzije) ter za sušenje in kondicioniranje.