Co-funded by:
Mentored by:

Laboratorij za raziskovanje zdravja ljudi

Laboratorij za raziskovanje zdravja ljudi omogoča raziskave, ki proučujejo povezave med oblikovanjem zgradb, vzorci, kakovostjo notranjega okolja (kakovostjo zraka, osvetlitve, organizacije dela in številnih drugih dejavnikov) in materiali ter zdravjem, počutjem, delovno učinkovitostjo in drugimi dejavnostmi doma, v službi ali šoli pri osebah vseh starosti in obeh spolov. Laboratorij  ponuja najsodobnejšo opremo za spremljanje in vrednotenje psihofizioloških in nevroloških indikatorjev, mišično-skeletne zmogljivosti, antropometrije, kakovosti notranjega okolja ter aktivnosti uporabnikov in njihovega obnašanja. Te vidike, skupaj z ocenami kognitivnega stanja in zmogljivosti, se lahko vrednoti v različnih okoljskih in psiho-socialnih pogojih, s čimer se pridobi podrobne uvide v odzivanje človeka na stres, okoljske dejavnike, različne naloge in druge obremenitve.

Photo: Miran Kambič