Co-funded by:
Mentored by:

Sistem za merjenje časovno-prostorskih spremenljivk in biomehansko analizo gibanja Sistem za merjenje časovno-prostorskih spremenljivk med gibanjem (hoja, tek, skoki) in biomehansko analizo gibanja / System for movement analysis and functional assessment.

Optični merilni sistem za analizo gibanja in
funkcionalno oceno OptoJump Next. Pridobiva relevantne
prostorsko-časovne parametre za hojo, tek ali druge
vrste testov in omogoča stalno spremljanje
stanja osebe, odkrivanje gibalnih nepravilnosti
in mehanske neučinkovitosti.
Aplikacije
• Merjenje različnih prostorsko-časovnih spremenljivk med
gibanjem
• Testiranje splošne telesne pripravljenosti
• Testiranje posturalnih težav in asimetrij
• Ocena hoje med hojo, tekom ali nelinearni
gibi
• Ocena moči, okretnosti in hitrosti

Laboratory
Laboratorij za raziskovanje zdravja ljudi
Equipment model
MicroGate OptoJump Next