Co-funded by:
Mentored by:

Laboratorij za žive inženirske materiale

V laboratoriju za žive inženirske materiale uporabljamo biomimetična načela za razvoj novih ali modifikacijo obstoječih materialov. Tako ustvarimo in karakteriziramo »pametne«, aktivne ali večfunkcijske materiale, ki jih, deloma ali v celoti, sestavljajo žive celice. V laboratoriju imamo različne rastne komore, v katerih lahko nadzorujemo rast mikrobov. Z avtomatskim števcem kolonij lahko v kratkem času analiziramo veliko število mikrobnih kolonij in jih ločimo po barvi, velikosti in obliki. S čitalcem mikrotitrnih plošč lahko s fluorescenco, luminiscenco ali pa v vidni in svetlobi UV spremljamo množenje celic. V oplaščenem mešalnem bioreaktorju lahko gojimo fototrofne organizme, če pa odstranimo svetila, pa ga lahko uporabimo kot tradicionalni fermentor/bioreaktor.

Photo: Miran Kambič