Co-funded by:
Mentored by:

Laboratorij za karakterizacijo

Laboratorij za karakterizacijo omogoča celovito, večstransko karakterizacijo različnih materialov pretežno biotskega izvora. Na voljo so najsodobnejši instrumenti za pridobivanje prostorskih, kemičnih in časovnih informacij na podlagi tako rutinskih tehnik karakterizacije materialov kot prilagojenih problemsko usmerjenih metod. Laboratorij vsebuje več orodij za pripravo materialov in omogoča tehnike ekstrakcije, kot so ekstrakcija topila, destilacija, stiskanje in sublimacija. Ločevanje ciljnih spojin vključuje bliskovno in kolonsko kromatografijo, izhlapevanje ali filtracijo topila, liofilizacijo ali segrevanje in ultrazvočne obdelave. Laboratorij vsebuje tudi instrumente za celovito karakterizacijo bioaktivnih spojin ter bliskovno pripravljalno in prečiščevalno kromatografijo za zahtevne aplikacije. Širok nabor nedestruktivnih ali poldestruktivnih tehnik omogoča karakterizacijo higroskopskih lastnosti, kontaktnega kota, površinske napetosti, kemične sestave, toplotne stabilnosti, hrapavosti, barve. Naprave za spektroskopijo so namenjene merjenju in oceni učinkovitosti različnih materialov tako v laboratoriju kot na terenu, namenska programska oprema pa naprednemu iskanju podatkov in razvoju kemometričnih za napovedovanje lastnosti materialov.

Photo: Miran Kambič