Co-funded by:
Mentored by:

Digestorij Brest

Digestorij, kabinet z odsesovalno napo, lijakom z vodo za kemijske eksperimente.

Laboratory
Laboratorij za karakterizacijo
Equipment model
Kambič, Digestorij, D-1200