Co-funded by:
Mentored by:

Merilnik kontaktnega kota Kontaktni merilnik kota / Goniometer (tenziometer)

Optični tenziometer Attention Theta Flex Auto 4. Merilnik kontaktnega kotoa, opremljen z modulom 3D topografije.
Zasnovan za zanesljive in večkratne
meritve zmočljivosti in
oprijema. Možnost merjenja: statičnega
in dinamičnega kontaktnega kota, obročnega
kota, površinske proste energije, površinske
napetosti, medfazne napetosti, serije
kontaktnih kotov in hrapavosti.

Laboratory
Laboratorij za karakterizacijo
Equipment model
Attension Theta Flex Auto 4; 3D Topography Module