Co-funded by:
Mentored by:

Termogravimetrični analizator (serijski) Termogravimetrični analizator / Termogravimetric Analyzer (Proximate)

Termogravimetrični analizator
vlage, pepela, hlapnih snovi, masa vsebine in izguba mase pri vžigu.
Avtomatizirana serija termogravimetrične analize do 19 vzorcev.

Laboratory
Laboratorij za karakterizacijo
Equipment model
Leco TGA801