Co-funded by:
Mentored by:

Termogravimetrični analizator F3 Brest

NI V UPORABI

Laboratory
Laboratorij za karakterizacijo
Equipment model
Netzch STA F3 JUPITER