Co-funded by:
Mentored by:

Spektrometer FT-NIR FT-NIR / FT-NIR

Hiter in natančen ter nedestruktiven analizator za tekoče, trdne in poltrdne materiale. Opremljen z optičnimi vlakni, integracijsko sfero in transmisijo vzorčnih delitev za viale, deluje v rasponu 11500 do 4000 cm-1. OPUS programska oprema omogoča popolno obdelavo podatkov.

Laboratory
Laboratorij za karakterizacijo
Equipment model
MPA II Bruker Optics Spectrometer