Co-funded by:
Mentored by:

Plinski adsorber (BET) Naprava za analizo površin / Surface area analysis equipment

Določitev specifične površine,
velikosti in porazdelitve mezo- in mikro-por
materialov različne oblike s porami
premera od 0,5 do 500 nm. Deluje na principu adsorpcije molekul plina v pore materiala.
Aparat je sestavljen iz vgrajene odplinjevalne
postaje ter treh ločenih postaj za analizo,
ki omogočajo hkratno analizo
vzorcev prahu.
Analiziranje je združljivo s He, N2, Ar, Kr, CO2, CH4 in
drugimi nejedkimi plini.

Laboratory
Laboratorij za karakterizacijo
Equipment model
Anton Paar Quantachrome Instruments, Autosorb iQ-XR-AG-AG