Co-funded by:
Mentored by:

Sistem kromatografije OMNISEC Sistem SEC / SEC system

Gelska permeacijska kromatografija in kromatografija z izključevanjem velikosti, OMNISEC
tetra sistem vključuje lomni količnik, UV/Vis
PDA, razprševanje svetlobe in viskozimeter
detektorje, integrirano črpalko in razplinjevalnik,
samodejni vzorčevalnik z nadzorom temperature in
peči za pečenje kolone za popoln nadzor
vbrizgavanje in ločevanje vzorca. Trojni
programska oprema za zaznavanje omogoča izračun
absolutno molekulsko maso, notranjo viskoznost,
Mark-Houwink in številne druge
parametrov neodvisno od zadrževanja vzorca.
volumen. Za karakterizacijo sintetičnih
in naravnih polimerov ter proteinov.

Laboratory
Laboratorij za mikroskopiranje
Equipment model
Malvern Panalytical, OMNISEC RESOLVE & REVEAL