Co-funded by:
Mentored by:

Elementarni analizator (ultimativni) Elementarna analiza (CHNS/O) / Ultimate Analyzer (CHNS/O)

Analize ogljika, vodika, dušika, žvepla in kisika (CHNS / O).
Preprosta zasnova in uporabnost
Izboljšana analiza poteka CHNS / O
Večja prepustnost vzorca
Večja modularnost
Namenske funkcije
Samo vzorčenje

Laboratory
Laboratorij za karakterizacijo
Equipment model
Thermo Scientific™ FlashSmart™ Elemental Analyzer CHNS/O