Co-funded by:
Mentored by:

Masni spektrometer / Tekočinska kromatografija Visokozmogljiv tekočinski kromatograf (HPLC)

Uporablja se za zaznavanje biokemičnih in organskih spoin v kompleksnih vzorcih iz različnega in biološkega okolja. Dvomasna spektrometrija (quadrupole in TOF) nam omogoča pridobivanje strukturnih informacij na podlagi fragmentacije analitov.

Laboratory
Laboratorij za karakterizacijo
Equipment model
Agilent 6500 LC/MS Q-TOF system