Co-funded by:
Mentored by:

Diinamična kalorimetrija DSC25 Sistem za termogravimetrijo in dinamično kalorimetrijo TGA - DSC / TGA - DSC thermogravimetry and dynamic calorimetry system

DSC za določanje stopnje obeh smeri toplotnega pretoka testnih vzorcev organskih in sintetičnih materialov.
- Analiza endo/eksotermičnih dogodkov (npr. stekleni prehod, temperatura taljenja, kristalizacija, oksidacija itd.)
- Avtomatski vzorčevalnik za 54 vzorcev
- temperaturno območje od -180°C do 725°C

Laboratory
Laboratorij za karakterizacijo
Equipment model
Waters TA Instruments DSC 25