Co-funded by:
Mentored by:

Optimizacija trajnostnih oskrbovalnih verig

Primarni cilj raziskave je optimizacija oskrbovalnih verig s poudarkom na okoljskih vplivih in stroških energije. Posebna pozornost je namenjena področju obratne logistike, kjer surovine za proizvodnjo deloma pridobimo s pomočjo recikliranja.

V sklopu raziskave bodo razviti novi modeli in algoritmi. Vzpostavljena bo nova oskrbovalna veriga, ki vključuje delitev neizkoriščenih virov za platforme, ki primarno obstajajo samo v znanstvenih krogih in še niso bili implementirani v praksi in gospodarstvu.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

Naše glavne dejavnosti bodo analiziranje in specificiranje s tem povezanih industrijskih problemov, opredelitev omejitev in parametrov ter opredelitev okvira za podporo odločanju. Poleg tega bomo spremljali izdelane metode. V ta namen bodo raziskovalci v InnoRenew CoE razvili predstavitveno in simulacijsko okolje. Ovrednotili bomo modele in metode s pomočjo demonstracijskega in simulacijskega okolja.

Bibliografski kazalci