Co-funded by:
Mentored by:

Pametna mesta nove generacije

  • NASLOV PROJEKTA: Pametna mesta nove generacije
  • VODJA PROJEKTA: dr. Aleksandar Tošić
  • TRAJANJE: 01.02.2024 – 30.09.2024
  • SREDSTVA: 115,000.00 EUR
  • FINANCIRANJE: Horizon Europe project TrustChain
  • KOORDINATOR PROJEKTA: InnoRenew CoE (Slovenija)

V hitro razvijajočem se okolju interneta naslednje generacije (NGI) se shranjevanje in upravljanje podatkov temeljito spreminjata. V preteklosti so imeli centralizirani subjekti in korporacije nadzor nad obsežnimi podatkovnimi skladišči. Vendar pa NGI prinaša spremembo paradigme, ki daje prednost uporabniško usmerjenemu upravljanju podatkov, kjer posamezni uporabniki ohranjajo nadzor in lastništvo nad svojimi podatki. Še bolj zanimivo je, da njihove naprave IoT aktivno prispevajo k temu novemu ekosistemu. V zadnjih letih se je močno uveljavila zamisel o pametnih mestih, kjer infrastrukturno raven in pridobivanje/hranjenje podatkov omogočajo vladni subjekti. To je mogoče predvsem zaradi večje razpoložljivosti stroškovno učinkovitih IoT naprav in senzorjev ter vse večje povezljivosti in pasovne širine omrežij. Vendar pa so finančne naložbe, potrebne za vzpostavitev in vzdrževanje infrastrukture, velika ovira za vstop na trg. Poleg tega so te infrastrukture običajno centralizirane v tri plasti: plast za pridobivanje podatkov, plast za shranjevanje in izračunavanje ter uporabna plast, kjer uporabniki in podjetja uporabljajo podatke.

Ta projekt predvideva prihodnost, v kateri bodo uporabniki aktivno sodelovali in vzdrževali vse tri temeljne infrastrukturne plasti. Da bi to uresničili, predlagamo decentraliziran model, ki uporabnikom in njihovim pametnim napravam omogoča prispevanje k izgradnji decentralizirane infrastrukture. Naša rešitev temelji na paradigmi podatkovno usmerjenega računanja, kjer podatki nikoli ne zapustijo naprave. Izračuni se razdelijo na neodvisne sklope in prenesejo po omrežju. To zagotavlja zasebnost in lastništvo podatkov, hkrati pa izkorišča trenutno neizkoriščene računske vire naprav interneta stvari. Naša strategija vključuje uporabo napredne tehnologije večstranskega računanja (MPC), pri čemer je nov MPC protokol že napredoval do demonstracijske faze. Vsa programska oprema platforme in protokol MPC bosta odprtokodna, kar bo še dodatno vzpostavilo zaupanje in vključenost v naše rešitve.

Cilj projekta je omogočiti uporabnikom, da aktivno sodelujejo in so nagrajeni v podatkovnem gospodarstvu, s čimer bomo temeljito spremenili lastništvo podatkov v dobi NGI. Predlagamo uporabniku usmerjen podatkovni sistem, ki postavlja posameznika v središče in mu daje popoln nadzor nad lastnimi podatki.