Co-funded by:
Mentored by:

Hamiltonski cikli z rotacijsko simetrijo v povezanih točkovno tranzitivnih grafih

  • ŠIFRA PROJEKTA: J1-50000
  • NASLOV PROJEKTA: Hamiltonski cikli z rotacijsko simetrijo v povezanih točkovno tranzitivnih grafih
  • PROJEKTNA EKIPA: dr. Balázs Dávid (vodja), Michael Mrissa
  • TRAJANJE: 01. 10. 2023 – 30. 09. 2026
  • SREDSTVA: 45.000 EUR za InnoRenew CoE
  • FINANCIRANJE: ARIS
  • KOORDINATOR PROJEKTA: UP IAM (Slovenija)
  • PARTNERJI: InnoRenew CoE (Slovenija), UP IAM (Slovenija), Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Slovenija)

Motivacija za predlagani projekt, ki obravnava simetrije hamiltonskih ciklov v povezanih točkovno tranzitivnih grafih, izhaja iz nedavno vpeljanega parametra grafa, ki kvantificira, kako simetričen je lahko Hamiltonov cikel v grafu.

Glavni cilj predlaganega projekta je študij hamiltonske kompresije povezanih točkovno tranzitivnih grafov, tako tistih, za katere vemo, da imajo hamiltonske cikle, kakor tudi, glede na povezavo s policirkulantno domnevo, za tiste grafe, za katere še nimamo informacij o obstoju hamiltonskih ciklov. V tem smislu se predlagani projekt navezuje tudi na Lovaszov problem hamiltonskosti točkovno tranzitivnih grafov.