Co-funded by:
Mentored by:

Zagotavljanje »fingertip« znanja, ki omogoča določitev lastnosti lesa v odvisnosti od življenjske dobe (CLICKdesign)

Namen projekta CLICKdesign, ki med seboj povezuje skupino raziskovalcev in industrijo, je razvijanje specifikacijskega protokola, zasnovanega glede na uspešnost rezultatov, ki bo  arhitektom in drugim strokovnjakom omogočil programska orodja s specifikacijo delovanja lesa glede na njegovo življenjsko dobo. S tem bo v gradbeništvu specifikacija lesa prvič določena na podlagi lastnosti; danes uporabniki z lastnostmi lesa večinoma niso seznanjeni, kar jim lahko predstavlja težave.

Projekt bo zagotovil znanstveno razumevanje lastnosti lesa v odvisnosti od njegove izpostavitve vremenskim vplivom. Združil bo programsko orodje in različne modele ter podatkovne baze lastnosti, povezanih z razkrojem in integriteto, estetsko funkcijo in odpornostjo na termite. Projekt bo na tem področju prinesel precejšen napredek in bo novo generacijo oblikovalcev t. i. »zdravega lesa« spodbudil k inovativnim rešitvam pri oblikovanju lesa, pri čemer bo naredil pomemben korak k digitalizaciji znanja in specifikacij. Razvoj programskega orodja na pilotni ravni bo sledil odprtokodnemu standardu (IFS, ISC), kar bo omogočilo njegovo aplikacijo v BIM (Building Information Modeling). Nova programska oprema bo industrijo,  ki temelji na lesarstvu, usmerila k specifikacijam, ki temeljijo na uspešnosti, in s tem odprla nove poslovne priložnosti. To bo povečalo tržno zaupanje uporabnikov v les kot zanesljiv material in izboljšalo optimizirano delovanje lesa v grajenem okolju.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

Glavne dejavnosti v InnoRenew CoE bodo zajemale določanje numeričnih količnikov estetskega stanja lesenih elementov, izpostavljenih vremenskim vplivom, oblikovanje postopkov za določanje mejnih estetskih stanj kupčeve tolerance glede na poslabšanje materiala, izvedbo modeliranja odzivanja na vremenske vplive – simulacijo sprememb, ki se pojavljajo pri lesu v njegovi življenjski dobi –, razvoj optimizacijskega orodja za načrtovanje čiščenja/vzdrževanja/zamenjave ter povezovanje in simulacijo estetskih sprememb stavbe z BIM.

“Ta projekt je financiran iz sredstev raziskovalnega programa ForestValue, ki je transnacionalni program za raziskave, razvoj in inovacije, ki ga skupno financirajo nacionalne organizacije za financiranje v okviru sklada ERA-NET„ ForestValue – Innovating forest-based bioeconomy”.