Co-funded by:
Mentored by:

Večfunkcionalnost lesa s pristopom na biološki osnovi MULTI-WOOD

  • ŠIFRA PROJEKTA: 101067636
  • NASLOV PROJEKTA: Večfunkcionalnost lesa s pristopom na biološki osnovi MULTI-WOOD
  • VODJA PROJEKTA: dr. Rene Herrera Diaz
  • MENTORICA PROJEKTA: dr. Anna Sandak
  • TRAJANJE: 01.09.2023 – 31.08.2025
  • SREDSTVA: 155.559,36 €
  • FINANCIRANJE: Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
  • KOORDINATOR PROJEKTA: InnoRenew CoE (Slovenia)

Les je zanimiva alternativna rešitev za številne tradicionalne gradbene rešitve. Kot biološki material je les občutljiv na okoljske razmere in mikroorganizme, zato so potrebni zaščitni ukrepi za podaljšanje njegove življenjske dobe pri uporabi na prostem. Raziskav o zelenih alternativnih načinih obdelave je do sedaj malo. Projekt MULTI-WOOD, ki ga financira EU, bo razvil inovativne strategije za izboljšanje štirih ključnih lastnosti lesa: higroskopičnosti, odpornosti proti ognju, UV-žarkom in biotskim dejavnikom, in sicer na podlagi alternativnih, premalo izkoriščenih formulacij na biološki osnovi. V projektu bodo uporabljeni alternativni viri kemikalij, ki nastanejo med biokonverzijo lignoceluloze in/ali v industriji celuloze in papirja. Rezultati bodo zmanjšali toksičnost postopkov modifikacije, podaljšali življenjsko dobo, podaljšali cikle vzdrževanja in zmanjšali negativni vpliv na okolje.

 Glavne aktivnosti InnoRenew CoE na projektu

Projekt je pridobil dr. Rene Herrera Diaz na razpisu Marie Skłodowska-Curie Individual, izvajal pa ga bo pod mentorstvom dr. Anne Sandak in v okviru raziskovalne skupine Materiali v InnoRenew CoE. Ob znanstvenem delu bo dr. Rene Herrera Diaz tudi mentoriral mlade raziskovalce, organiziral dogodke in vodil projekte.