Co-funded by:
Mentored by:

Podpiranje ključne vloge gozdno-lesnega sektorja v krožnem biogospodarstvu (WoodCircus)

Glavni cilj projekta WoodCircus je povečati znanje, dvigniti ozaveščenost in izboljšati pogoje pri predelavi in recikliranju v vrednostnih verigah, ki temeljijo na lesu, ter spodbujati večjo konkurenčnost evropskega lesnopredelovalnega sektorja. Projekt WoodCircus identificira, vrednoti in razširja izjemno dobre prakse pri procesni učinkovitosti, zbiranju lesnih odpadkov, ravnanju z njimi in recikliranju v vrednostnih verigah za obdelavo lesa v Evropi, s poudarkom na gradnjah z lesom. Da bi dosegli temeljito oceno uspešnosti celotnega sistema in validacijo najpomembnejših prenosljivih praks, WoodCircus zagotavlja zanesljive, ključne dokaze in oprijemljiv odločevalski informacijski sistem za akterje na trgu, zainteresirane strani in oblikovalce politik. WoodCircus vzpostavlja dobro povezano mrežo med lesno predelovalno industrijo in sektorjem ravnanja z odpadki, ki vključuje odličnost za skupno promocijo lesnega sektorja v krožnem biogospodarstvu, usmerjeno v prihodnost. WoodCircus implementira akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo in cilje strategije biogospodarstva EU, ki zagotavlja pametno uporabo gozdnih virov in vzpostavlja vmesnik do informacijskega sistema za surovine ES in Centra za bioekonomsko znanje JRC. WoodCircus temelji na uravnoteženi mešanici vodilnih RTO in podjetij z dokazanim strokovnim znanjem v celotni vrednostni verigi lesa in gradbeništva, vključno z valorizacijo in združenji na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE  pri projektu

Glavna dejavnost InnoRenew CoE je vodenje delovnega sklopa »Prenosljive prakse, strateški ukrepi na področju RTDI in dejavnosti političnih podpor«, kjer je primarna naloga združiti znanje, pridobljeno v drugih delovnih sklopih, ter oblikovati smernice za industrijo in politiko, ki bodo podprle prepoznavanje pomembne vloge gozda v krožnem biogospodarstvu. InnoRenew CoE bo sodeloval tudi pri drugih dejavnostih, vključno z zbiranjem informacij, vzpostavljanjem omrežij in razširjanjem rezultatov.