Co-funded by:
Mentored by:

Oblikovanje trajnostnega in krožnega gospodarstva z inovativnimi proizvodnimi linijami na biološki osnovi (NewWave)

  • NASLOV PROJEKTA: Oblikovanje trajnostnega in krožnega gospodarstva z inovativnimi proizvodnimi linijami na biološki osnovi (NewWave)
  • ŠIFRA PROJEKTA: 101058369 — NewWave
  • VODJA PROJEKTA: dr. Anna Sandak (za InnoRenew CoE)
  • TRAJANJE: 1. 4. 2022 – 31. 3. 2026
  • SREDSTVA: 5.057.580,00 EUR (443.750,00 EUR za InnoRenew CoE)
  • FINANCIRANJE: OBZORJE EVROPA-RIA
  • KOORDINATOR: B.T.G. Biomass technology group BV (Nizozemska)
  • PARTNERJI: B.T.G. Biomass technology group BV (Nizozemska); Aep Polymers Srl (Italija); Foresa Technologies S.L. (Španija); Avecom (Belgija); Rijksuniversiteit Groningen (Nizozemska); InnoRenew CoE (Slovenija); Blue Synergy Sl (Španija); Transfurans Chemicals Bvba (Belgija); Foreco Dalfsen Bv (Nizozemska); Eta – Energia, Trasporti, Agricoltura Srl (Italija); Ava Biochem Bsl Ag (Švica)

NewWave bo prispeval k vzpostavitvi krožnega gospodarstva s prilagoditvijo štirih proizvodnih linij, ki bodo tradicionalne fosilne materiale nadomestile z biološkimi viri, ki so trajnostni, nestrupeni in jih je mogoče v celoti reciklirati. Štiri proizvodne linije so polioli in poliuretan, hidroksimetil furfural in derivati, inženirske lesene plošče in modificiran les. Posamezne proizvodne linije in celovita vrednostna veriga bodo podrobno ocenjene glede tehnične, ekonomske, socialne in okoljske učinkovitosti, da se zagotovi resnično trajnostna proizvodnja.

Glavne aktivnosti InnoRenew CoE pri projektu

InnoRenew CoE bo koordiniral delovni sklop 6 (WP6) – Proizvodna linija za modifikacijo lesa. Glavne raziskovalne dejavnosti se bodo osredotočile na optimizacijo formulacij na osnovi hitre pirolize bioolja za uporabo kot sredstva za modifikacijo lesa, karakterizacijo lastnosti modificiranega lesa z več tehnikami testiranja in predstavitev tehnične izvedljivosti proizvodne linije.

Novi izdelki, razviti s proizvodnimi linijami NewWave, bodo uporabljeni kot obloge in gradbeni materiali kot del nove stavbe InnoRenew CoE. Delovanje materiala se bo spremljalo na mestu, kar bo omogočilo oceno propadanja materialov in oceno življenjske dobe glede funkcionalnosti in estetike. Te informacije bodo uporabljene za prihodnjo optimizacijo postopka formulacije in modifikacije ter načrtovanje priporočenih vzdrževalnih ukrepov. Maketa na demonstracijskem mestu bo zagotovila praktične izkušnje v smislu obdelovalnosti materiala, uporabe in obnašanja med življenjsko dobo. Demonstracijska dejavnost se bo uporabljala tudi za privabljanje potencialnih strank in bo služila kot prikaz najboljših praks.