Co-funded by:
Mentored by:

Inovativni lesni proizvodi iz termo-hidro-mehansko zgoščenega lesa z izboljšanimi fizikalnimi, mehanskimi in požarnimi lastnostmi (WoDeFi)

  • ŠIFRA PROJEKTA: J4-50132
  • NASLOV PROJEKTA: Inovativni lesni proizvodi iz termo-hidro-mehansko zgoščenega lesa z izboljšanimi fizikalnimi, mehanskimi in požarnimi lastnostmi (WoDeFi)
  • PROJEKTNA EKIPA: dr. Andreja Kutnar (vodja), Han Lei, Marica Mikuljan, Jaka Gašper Pečnik, Matthew Schwarzkopf
  • TRAJANJE: 01.10.2023 – 30.09.2026
  • SREDSTVA: 400.000 EUR
  • FINANCIRANJE: ARIS
  • KOORDINATOR PROJEKTA: InnoRenew CoE (Slovenija)
  • PARTNERJI: Zavod za gradbeništvo (Slovenija)

V zadnjem desetletju se je povečalo povpraševanje po uporabi lesa v stanovanjski in nestanovanjski gradnji. Zaradi vse večje konkurence tradicionalnih in novih industrij, ki temeljijo na obnovljivih virih, je potrebno gozdne vire obravnavati kot omejene. Povečanje povpraševanja zahteva tehnologije za povečanje življenjske dobe in funkcionalnosti gozdnih proizvodov, da se zmanjša obremenitev gozdov. Za izboljšanje notranjih lastnosti lesa ter zagotavljanje želene oblike in funkcionalnosti so bili in so še vedno razviti konkurenčni in okolju prijazni postopki spreminjanja lesa, kot je termohidromehansko (THM) zgoščevanje.

Poleg tega ima les kot naravni material nekatere prirojene lastnosti, ki lahko povzročijo nekatere težave. V veljavnih standardih je neobdelan masivni les običajno uvrščen med vnetljive materiale. Zato imajo proizvodi iz neobdelanega lesa v večini grajenega okolja omejeno vlogo. To je še podkrepljeno z nekaterimi gradbenimi predpisi in uredbami z omejitvami glede višine in površine. Pri izvajanju inženirskih postopkov za izboljšanje lesa glede trajnosti ali drugih lastnosti ne smemo pozabiti na njegov vpliv na obnašanje pri požaru. Zato je splošni cilj projekta uporabiti zgoščevanje lesa THM za lesne vrste z nizko vrednostjo, da bi razvili visokozmogljive lesne plošče z izboljšanimi mehanskimi lastnostmi in požarno odpornostjo.

Glavne aktivnosti InnoRenew CoE na projektu

InnoRenew CoE se bo osredotočil na razvoj termo-hidromehanskega (THM) postopka zgoščevanja v kombinaciji z drugimi ustreznimi postopki za modificiranje lesa, da bi dodali vrednost lesnim vrstam nizke kakovosti, ki se tradicionalno niso uporabljale v gradbeništvu. Nato bo optimiziran postopek modifikacije lesa uporabljen v lesenih inženirskih izdelkih (EWP) z velikostjo konstrukcijskih elementov, in tako preverili izboljšanje mehanskih lastnosti in delovanja v požaru.