Co-funded by:
Mentored by:

Infrardeča spektroskopija in modeliranje v atomskem merilu za identifikacijo dragocenih molekul v kmetijskih ostankih (AGRO-SPEC)

  • ŠIFRA PROJEKTA: BI-AT/23-24-024
  • NASLOV PROJEKTA: Infrardeča spektroskopija in modeliranje v atomskem merilu za identifikacijo dragocenih molekul v kmetijskih ostankih (AGRO-SPEC)
  • PROJEKTNA EKIPA: dr. Jakub Sandak (vodja), Veerapandian Ponnuchamy, Anna Sandak, Albert Kravos, Richard Acquah
  • TRAJANJE: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024
  • SREDSTVA: 3.000,00 EUR
  • FINANCIRANJE: ARRS
  • PARTNERJI: InnoRenew CoE (Slovenija), University of Innsbruck (Avstrija)

Krožno biogospodarstvo ter razvoj in proizvodnja proizvodov na biološki osnovi postajata bistvenega pomena v sedanjem prehodu s fosilnega na novo trajnostno zeleno gospodarstvo. V tej perspektivi ima, možnost valorizacije nekaterih premalo izkoriščenih stranskih proizvodnih tokov in ostankov na biološki osnovi, velike prednosti. Industrija oljčnega olja, ki je ključna industrija v južni Evropi, letno proizvede 4,5 milijona ton oljčnih listov. Ta preostala biomasa predstavlja problem tako za kmete kot za celotno industrijo, saj jo je treba odstraniti s polj in oljarn. Trenutno se ta biomasa seže na polju, daje govedu ali sežiga za proizvodnjo energije. Projekt AGRO-SPEC bo uporabljal modeliranje v več merilih za modeliranje dragocenih spojin, prisotnih v kmetijskih ostankih, in uporabo sodobnih prenosnih spektroskopskih metod za identifikacijo njihove prisotnosti v oljčnih listih neposredno na kraju samem. Glavna inovacija v tem projektu je filozofija oblikovanja, ki temelji na znanju, ki se uporablja za izboljševanje analitične vrednosti miniaturiziranih bližnje infrardečih (NIR) spektroskopskih senzorjev, pri katerih se kemična informativna mapa smiselnih informacij, obdelanih v spektrih, aktivno uporablja v analitičnem okviru. Pričakuje se, da bo projekt razvil novo metodologijo in napredoval najsodobnejše rešitve, ki so na voljo za oceno ostankov na biološki osnovi. Posledično bo prispeval k valorizaciji biomase, ki bo spodbujal pristop brez odpadkov v kmetijskem sektorju.

Glavne aktivnosti InnoRenew CoE na projektu

Dejavnosti InnoRenew CoE v okviru projekta AGRO-SPEC so namenjene razvoju kvantno-kemijskega okvira za simulacijo spektrov NIR oleaceina in oleuropeina, razvoju dinamičnega modela polimerne matrice, izvajanju spektroskopske analize kmetijskih ostankov, vključevanju navedenih rezultatov v analitične metode, preverjanju modelov in protokolov ter usklajevanju in razširjanju rezultatov projekta.