Co-funded by:
Mentored by:

DIAgnostika Mehanskih lAstnosti starNih lepilnih sTikov v lesenih konstrukcijah (DIAMONDS)

  • ŠIFRA PROJEKTA: N2-0280
  • NASLOV PROJEKTA: DIAgnostika Mehanskih lAstnosti starNih lepilnih sTikov v lesenih konstrukcijah (DIAMONDS)
  • PROJEKTNA EKIPA: dr. Matthew Schwarzkopf (vodja), Jaka Gašper PečnikRok Prislan 
  • TRAJANJE: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
  • SREDSTVA: 806.765,00 EUR (150.000€ za InnoRenew CoE)
  • FINANCIRANJE: ARRS
  • KOORDINATOR PROJEKTA: InnoRenew CoE (Slovenija)
  • PARTNERJI: Zavod za gradbeništvo Slovenije (Slovenija); Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Poljska)

V zadnjih desetletjih se je v gradbenem sektorju v srednji Evropi povečala uporaba (so)naravnih materialov za gradnjo. Med temi materiali ima najpomembnejšo vlogo les zaradi svojih ugodnih mehanskih in okoljskih lastnosti. Zaradi omejenih naravnih dimenzij lesa, se za njegovo uporabo v konstrukcijah izvedejo različni spoji, ki omogočajo večje razpone in prečne prereze. Najpogostejša oblika spajanja je z lepljenimi stiki, ki omogočajo izdelavo lesnih kompozitov, kot so križem lepljeni paneli ali lepljen lameliran les. Lepljeni stiki imajo pomembno vlogo pri odzivu lesnih kompozitov na zunanje vplive, zlasti z vidika trajnosti. Lesni kompoziti so podvrženi cikličnim higro-termo-mehanskim obremenitvam, hkrati pa tudi staranju lepljenih stikov, kar vpliva na odpornost konstrukcij proti zunanjim vplivom kot so veter, potres idr. Učinki poslabšanja mehanskih lastnosti zaradi staranja in drugih vplivov še niso bili v celoti opisani v literaturi, čeprav močno vplivajo na kakovost lepljenih stikov in sčasoma na odpornost celotne konstrukcije.

V projektu bo poudarek na diagnostiki in oceni mehanske odpornosti postaranih lepljenih stikov bukovine s togimi in fleksibilnimi poliuretanskimi lepili. Cilj projekta je odgovoriti na vprašanje, v kolikšni meri je mogoče predvideti in diagnosticirati staranje lepljenih stikov še preden pride do odpovedi njihove osnovne funkcije. V okviru projekta se bodo vsi lepljeni stiki preučevali z različnih vidikov: izpostavljenost vremenskim vplivom; odpornost na kratkotrajne in dolgotrajne statične in dinamične obremenitve; mehanika loma; utrujanje; zvočne, toplotne in vizualne karakteristike stikov ter njihove spremembe idr. Stiki bodo obravnavani na treh ravneh – makro, mikro in nano – z uporabo tehnik, kot sta mikrotomografija (µCT) in SEM. Preučevanje lepljenih stikov s tako širokega spektra vidikov bo zagotovila pomembna temeljna znanja in odgovore na pričakovane raziskovane cilje, ki bodo vodili do bolj zanesljive rabe bukovine, povezane s togimi in fleksibilnimi poliuretanskimi lepili.

Glavne aktivnosti InnoRenew CoE na projektu

V projektu bomo proučevali lastnosti bukovih lepljencev s togimi in elastičnimi poliuretanskimi lepil pri čemer se bomo osredotočili kako na lepilne spoje vplivajo procesi naravnega in pospešenega umetnega staranja. V ta namen bomo podrobno proučevali značilnosti posameznih materialov, tvorjenje lepilnega spoja, vpliv spremembe vlažnosti lesa, povišane temperature itd. Skozi uporabo različnih pristopov bomo ovrednotili statične, dinamične mehanske lastnosti lepilnih spojev, ocenili parametre za doseganje kvalitetnih lepilnih spojev ter preverili uporabo akustičnih metod za ocenjevanje poškodb v lepilnih spojih.